Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
LỊCH THI TỐT NGHIỆP - khối TCCN (T07.2020)
Ngày: June 16, 2020, 9:45 am - Lượt xem: 977 - 0.02 MB

 • LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 21CH1A,B - Ngày:December 24, 2021, 7:59 am - Lượt down: 619
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 20TQ1B (Hiệu chỉnh) - Ngày:December 24, 2021, 7:58 am - Lượt down: 522
 • LỊCH THI LẦN 1 - LỚP 18,19,20CĐ_HL - Ngày:December 9, 2021, 2:42 pm - Lượt down: 637
 • LỊCH THI LẦN 2-CĐ18_HL (Sinh viên lớp 18CĐ_HL liên hệ cô Hà (0909423335) phòng Đào tạo để cấp tài khoản thi trước ngày 10/11/2021./. ) - Ngày:November 2, 2021, 12:17 pm - Lượt down: 621
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 20CĐ1A,B - Ngày:October 22, 2021, 2:21 pm - Lượt down: 585
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 20CH1A,B - Ngày:October 22, 2021, 2:19 pm - Lượt down: 642
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK I - 20TQ1B - Ngày:October 12, 2021, 3:24 pm - Lượt down: 723
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK II - 20TQ1A - Ngày:October 12, 2021, 3:15 pm - Lượt down: 569
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK II - 20CĐ1A,B - Ngày:October 12, 2021, 3:15 pm - Lượt down: 692
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK II - 20CH1A,B - Ngày:October 12, 2021, 3:13 pm - Lượt down: 705
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK IV - 19CT1A và 19CĐ1A - Ngày:October 12, 2021, 3:12 pm - Lượt down: 542
 • LỊCH THI LẦN 2-HK IV - 19CH1A,B - Ngày:October 12, 2021, 3:11 pm - Lượt down: 616
 • Lịch thi lần 1 HKII lớp 20TQ1B - Ngày:September 18, 2021, 3:36 pm - Lượt down: 726
 • Lịch thi lần 1 HKIII lớp 20TQ1A - Ngày:September 10, 2021, 11:43 am - Lượt down: 969
 • Lịch thi lần 1 HKV lớp 19CH1A-B - Ngày:September 10, 2021, 11:42 am - Lượt down: 805


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 7th of December 2023 - Lượt truy cập: