Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
LỊCH THI LẦN 1-HK3-19CH1A,B
Ngày: December 30, 2020, 11:49 am - Lượt xem: 725 - 0.09 MB

 • LỊCH THI LẦN 1- HK IV-19CB1A - Ngày:July 14, 2021, 2:41 pm - Lượt down: 428
 • LỊCH THI LẦN 1-HK IV-19CĐ1A - Ngày:July 14, 2021, 2:40 pm - Lượt down: 440
 • LỊCH THI LẦN 1-HKIV-19CH1A,B - Ngày:July 14, 2021, 2:39 pm - Lượt down: 730
 • LỊCH THI LẦN 2- CĐ18_Học lại - Ngày:April 29, 2021, 5:27 pm - Lượt down: 537
 • LỊCH THI LẦN 1- 18CĐ_HL - Ngày:March 30, 2021, 5:06 pm - Lượt down: 927
 • LỊCH THI LẦN 2 LỚP CĐ2018 - Ngày:March 8, 2021, 4:01 pm - Lượt down: 624
 • LỊCH THI LẦN 2 LỚP 19CB1A - Ngày:March 8, 2021, 4:00 pm - Lượt down: 474
 • LỊCH THI LẦN 2 LỚP 19CT1A - Ngày:March 8, 2021, 4:00 pm - Lượt down: 701
 • LỊCH THI LẦN 2 LỚP 19CĐ1A (ĐIỀU CHỈNH) - Ngày:March 8, 2021, 3:59 pm - Lượt down: 510
 • LỊCH THI LẦN 2 LỚP 19CH1A,B - Ngày:March 8, 2021, 3:58 pm - Lượt down: 697
 • LỊCH THI LẦN 2 LỚP 20TQ1A - Ngày:March 5, 2021, 4:02 pm - Lượt down: 612
 • LỊCH THI LẦN 2 LỚP 20CĐ1A,B - Ngày:March 5, 2021, 4:01 pm - Lượt down: 579
 • LỊCH THI LẦN 2 LỚP 20CH1A,B - Ngày:March 5, 2021, 4:01 pm - Lượt down: 657
 • LỊCH THI LẦN 2 LỚP 18CĐ-HL - Ngày:March 3, 2021, 3:40 pm - Lượt down: 758
 • Lịch thi hk3-lần 1-lớp 19TQ1A - Ngày:March 2, 2021, 8:45 am - Lượt down: 559


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 28th of May 2023 - Lượt truy cập: