Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
GV COI THI TUAN TU 12-03 den 19-03-2018
Ngày: March 8, 2018, 7:14 am - Lượt xem: 3328 - 0.03 MB

 • LỊCH THI LẦN 1 - HKIV - LỚP 20CĐ1A,B - Ngày:February 8, 2022, 7:24 am - Lượt down: 720
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKIV - LỚP 20CH1A,B - Ngày:February 8, 2022, 7:24 am - Lượt down: 792
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 21TQ1A,B - Ngày:December 24, 2021, 8:02 am - Lượt down: 950
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 21CĐ1A, 21CB1A, 21CT1A (Điều chỉnh thời gian thi môn Chính trị)) - Ngày:December 24, 2021, 8:01 am - Lượt down: 748
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 21CH1C - Ngày:December 24, 2021, 8:00 am - Lượt down: 764
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 21CH1A,B - Ngày:December 24, 2021, 7:59 am - Lượt down: 809
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 20TQ1B (Hiệu chỉnh) - Ngày:December 24, 2021, 7:58 am - Lượt down: 710
 • LỊCH THI LẦN 1 - LỚP 18,19,20CĐ_HL - Ngày:December 9, 2021, 2:42 pm - Lượt down: 871
 • LỊCH THI LẦN 2-CĐ18_HL (Sinh viên lớp 18CĐ_HL liên hệ cô Hà (0909423335) phòng Đào tạo để cấp tài khoản thi trước ngày 10/11/2021./. ) - Ngày:November 2, 2021, 12:17 pm - Lượt down: 810
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 20CĐ1A,B - Ngày:October 22, 2021, 2:21 pm - Lượt down: 778
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 20CH1A,B - Ngày:October 22, 2021, 2:19 pm - Lượt down: 875
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK I - 20TQ1B - Ngày:October 12, 2021, 3:24 pm - Lượt down: 892
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK II - 20TQ1A - Ngày:October 12, 2021, 3:15 pm - Lượt down: 741
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK II - 20CĐ1A,B - Ngày:October 12, 2021, 3:15 pm - Lượt down: 864
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK II - 20CH1A,B - Ngày:October 12, 2021, 3:13 pm - Lượt down: 862


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 19th of July 2024 - Lượt truy cập: