Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lich thi Khoi CĐ_Hoc lai 17.HL&18.HL tu 10.6 - 23.7.19
Ngày: May 7, 2019, 9:29 am - Lượt xem: 1083 - 0.4 MB

 • LỊCH THI TỐT NGHIỆP LẦN 4-16TH1A,B - Ngày:November 26, 2019, 11:14 am - Lượt down: 588
 • LỊCH THI LẦN 1-LỚP 18CT1A - Ngày:November 26, 2019, 11:13 am - Lượt down: 693
 • LỊCH THI LẦN1-LỚP 18CH1A-D - Ngày:November 26, 2019, 11:13 am - Lượt down: 731
 • LỊCH THI LẦN 1-LỚP 19CT,CB1A (ĐIỀU CHỈNH) - Ngày:November 26, 2019, 11:12 am - Lượt down: 706
 • LỊCH THI LẦN1-LỚP 19CĐ1A - Ngày:November 26, 2019, 11:09 am - Lượt down: 683
 • LỊCH THI LẦN 1 LỚP 18CĐ1A-B - Ngày:November 18, 2019, 12:11 pm - Lượt down: 721
 • LỊCH THI LẦN 1 LỚP 18CH_HL - Ngày:November 12, 2019, 10:47 am - Lượt down: 768
 • LỊCH THI LẦN 2-LỚP 17CH1A-D - Ngày:October 28, 2019, 9:35 am - Lượt down: 859
 • LỊCH THI LẦN 2 - LỚP CH_HL - Ngày:October 16, 2019, 11:25 am - Lượt down: 688
 • LỊCH THI LẦN 1 18TQ1A - MÔN CCĐ - Ngày:October 11, 2019, 10:18 am - Lượt down: 748
 • lich thi lop TC-HL, CH-HL thang 9 2019 - Ngày:September 13, 2019, 5:02 pm - Lượt down: 782
 • Lịch thi lần 2 17CH_HL đợt 2 (điều chỉnh) - Ngày:August 12, 2019, 12:10 pm - Lượt down: 879
 • Lịch thi lần 1 HK5 17CK1A - Ngày:August 8, 2019, 12:47 pm - Lượt down: 676
 • Lịch thi lần 1 HK5 17CT1A - Ngày:August 8, 2019, 12:47 pm - Lượt down: 660
 • Lịch thi lần 1 HK5 17CĐ1A-B - Ngày:August 8, 2019, 12:46 pm - Lượt down: 608


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 27th of May 2022 - Lượt truy cập: