Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi lần 1 HK5 17CĐ1A-B

Ngày: August 8, 2019, 12:46 pm - Lượt xem: 660 - 0.19 MB

 • LỊCH THI LẦN 1 LỚP 17CH_HL (điều chỉnh) - Ngày:December 6, 2019, 9:30 am - Lượt down: 801
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK5 LỚP 17CT1A - Ngày:December 6, 2019, 9:29 am - Lượt down: 612
 • LỊCH THI LẦN 1 HK5 - LỚP 17CH1A-D - Ngày:December 6, 2019, 9:28 am - Lượt down: 728
 • LỊCH THI TỐT NGHIỆP LẦN 9 - CĐ2013 - Ngày:December 4, 2019, 9:58 am - Lượt down: 751
 • LỊCH THI LẦN 1 HK1 LỚP 19TQ1A - Ngày:November 29, 2019, 8:52 am - Lượt down: 718
 • LỊCH THI LẦN 1 HK1 LỚP 19CH1A-B - Ngày:November 29, 2019, 8:51 am - Lượt down: 917
 • LỊCH THI TỐT NGHIỆP LẦN 4-16NQ1A,B - Ngày:November 26, 2019, 11:15 am - Lượt down: 1005
 • LỊCH THI TỐT NGHIỆP LẦN 4-16TH1A,B - Ngày:November 26, 2019, 11:14 am - Lượt down: 621
 • LỊCH THI LẦN 1-LỚP 18CT1A - Ngày:November 26, 2019, 11:13 am - Lượt down: 730
 • LỊCH THI LẦN1-LỚP 18CH1A-D - Ngày:November 26, 2019, 11:13 am - Lượt down: 757
 • LỊCH THI LẦN 1-LỚP 19CT,CB1A (ĐIỀU CHỈNH) - Ngày:November 26, 2019, 11:12 am - Lượt down: 790
 • LỊCH THI LẦN1-LỚP 19CĐ1A - Ngày:November 26, 2019, 11:09 am - Lượt down: 725
 • LỊCH THI LẦN 1 LỚP 18CĐ1A-B - Ngày:November 18, 2019, 12:11 pm - Lượt down: 758
 • LỊCH THI LẦN 1 LỚP 18CH_HL - Ngày:November 12, 2019, 10:47 am - Lượt down: 834
 • LỊCH THI LẦN 2-LỚP 17CH1A-D - Ngày:October 28, 2019, 9:35 am - Lượt down: 927


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 2nd of July 2022 - Lượt truy cập: