Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 22CĐ1A
Ngày: December 4, 2023, 9:48 am - Lượt xem: 10 - 0.58 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 22CT1A
Ngày: December 4, 2023, 9:48 am - Lượt xem: 7 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 22CH1A,B,C
Ngày: December 4, 2023, 9:47 am - Lượt xem: 12 - 0.58 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 23CH1A,B,C
Ngày: December 4, 2023, 9:42 am - Lượt xem: 52 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HK I - LỚP 23TQ1A,B (Hiệu chỉnh)
Ngày: November 24, 2023, 8:36 am - Lượt xem: 138 - 0.58 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HK I - LỚP 23CĐ1A
Ngày: November 24, 2023, 8:35 am - Lượt xem: 81 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1 - K21_HL
Ngày: November 17, 2023, 9:29 am - Lượt xem: 101 - 0.58 MB
LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 22CĐ_HL (HIỆU CHỈNH)
Ngày: November 2, 2023, 8:55 am - Lượt xem: 72 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 2 –Lớp 22TQ HKIII và TC22_HL
Ngày: November 2, 2023, 1:25 am - Lượt xem: 60 - 0.56 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HK III - LỚP 22CH1A,B,C
Ngày: October 11, 2023, 1:32 am - Lượt xem: 195 - 0.58 MB
LỊCH THI LẦN 1 - LỚP CĐ22_HL
Ngày: October 2, 2023, 2:18 am - Lượt xem: 144 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK V- LỚP 21CĐ1A, 21CH1A-C
Ngày: September 28, 2023, 9:01 am - Lượt xem: 102 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HK III - LỚP 22CĐ1A
Ngày: September 28, 2023, 6:36 am - Lượt xem: 90 - 0.58 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HK III - LỚP 22CT1A
Ngày: September 28, 2023, 6:36 am - Lượt xem: 52 - 0.58 MB
LỊCH THI LẦN 1 - LỚP TC22_HL
Ngày: September 11, 2023, 1:24 am - Lượt xem: 86 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HK III - LỚP 22TQ1A,B
Ngày: August 18, 2023, 1:58 am - Lượt xem: 185 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HK V - LỚP 21CH1A,B,C
Ngày: July 27, 2023, 1:03 am - Lượt xem: 207 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HK V - LỚP 21CĐ1A
Ngày: July 27, 2023, 1:02 am - Lượt xem: 137 - 0.56 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HK V - LỚP 21CT1A
Ngày: July 27, 2023, 1:01 am - Lượt xem: 91 - 0.56 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK II - LỚP 22TQ1A-B
Ngày: July 7, 2023, 1:21 am - Lượt xem: 137 - 0.57 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Thursday, 7th of December 2023 - Lượt truy cập: