Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 20CĐ_HL
Ngày: January 13, 2023, 3:45 am - Lượt xem: 47 - 0.56 MB
LỊCH THI LẦN 1 - LỚP 21TC_HL
Ngày: January 11, 2023, 7:16 am - Lượt xem: 50 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 21CH1A,B,C
Ngày: January 11, 2023, 7:15 am - Lượt xem: 37 - 0.58 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 21CĐ1A
Ngày: January 11, 2023, 7:14 am - Lượt xem: 26 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 21CT1A
Ngày: December 16, 2022, 2:02 am - Lượt xem: 97 - 1.05 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 21TQ1A-B
Ngày: December 15, 2022, 7:59 am - Lượt xem: 116 - 0.56 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HK III - Lớp 21CN1A
Ngày: December 14, 2022, 1:01 am - Lượt xem: 50 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1-HK III - Lớp 21TQ1C
Ngày: December 14, 2022, 12:57 am - Lượt xem: 61 - 0.56 MB
LỊCH THI LÀN 1 - HKI - LỚP 22CĐ1A VÀ 22CT1A
Ngày: December 8, 2022, 6:25 am - Lượt xem: 263 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1- HK I - LỚP 22CH1A,B,C
Ngày: December 8, 2022, 6:24 am - Lượt xem: 242 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HK I - LỚP 22TQ1A,B (HIỆU CHỈNH)
Ngày: December 6, 2022, 7:11 am - Lượt xem: 206 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 2 - LỚP CĐ21_HL
Ngày: December 2, 2022, 3:06 am - Lượt xem: 87 - 0.56 MB
LỊCH THI LẦN 1 - LỚP CĐ20_HL
Ngày: December 2, 2022, 2:18 am - Lượt xem: 59 - 0.58 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 21CH1A,B,C
Ngày: November 17, 2022, 7:41 am - Lượt xem: 166 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1 - LỚP CĐ21_HL
Ngày: November 11, 2022, 1:16 am - Lượt xem: 92 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 2-HKII-LỚP 21TQ1C - HKV - LỚP 20CH1A,B VÀ 20CĐ1A,B
Ngày: November 3, 2022, 4:27 am - Lượt xem: 168 - 0.58 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 21CT1A
Ngày: November 3, 2022, 4:26 am - Lượt xem: 112 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 21CN1A (HOÃN THI)
Ngày: November 3, 2022, 4:25 am - Lượt xem: 118 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 21CĐ1A
Ngày: October 26, 2022, 4:00 am - Lượt xem: 119 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1 - LỚP TC21_HL
Ngày: October 19, 2022, 1:36 am - Lượt xem: 110 - 0.57 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Wednesday, 1st of February 2023 - Lượt truy cập: