Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi lần 2-lớp 17CT1A (14/05/2020)
Ngày: May 11, 2020, 11:59 am - Lượt xem: 1181 - 0.01 MB
Lịch thi Lần 2-lớp 17CH1A-D (15/05/2020)
Ngày: May 11, 2020, 11:58 am - Lượt xem: 1262 - 0.01 MB
GV coi thi tuan 0601-12012020
Ngày: January 3, 2020, 9:20 am - Lượt xem: 1470 - 1.28 MB
GV coi thi tuan 30/12-05/01/2020
Ngày: December 27, 2019, 12:16 pm - Lượt xem: 1375 - 1.47 MB
LỊCH THI LẦN 1 - CĐ_HL (điều chỉnh)
Ngày: December 24, 2019, 4:13 pm - Lượt xem: 1367 - 0.01 MB
LỊCH THI LẦN1-LỚP TC_HL
Ngày: December 24, 2019, 3:50 pm - Lượt xem: 1471 - 0.01 MB
LỊCH THI LẦN 1 LỚP 17CK1A
Ngày: December 23, 2019, 11:17 am - Lượt xem: 1471 - 0.01 MB
GV coi thi tuần 23-29122019
Ngày: December 19, 2019, 3:56 pm - Lượt xem: 1389 - 1.73 MB
GV coi thi tuần 16-22122019
Ngày: December 13, 2019, 4:14 pm - Lượt xem: 1587 - 0.55 MB
LỊCH THI LẦN 1 LỚP 17CH_HL (điều chỉnh)
Ngày: December 6, 2019, 9:30 am - Lượt xem: 1555 - 0.02 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HK5 LỚP 17CT1A
Ngày: December 6, 2019, 9:29 am - Lượt xem: 1249 - 0.02 MB
LỊCH THI LẦN 1 HK5 - LỚP 17CH1A-D
Ngày: December 6, 2019, 9:28 am - Lượt xem: 1361 - 0.01 MB
LỊCH THI TỐT NGHIỆP LẦN 9 - CĐ2013
Ngày: December 4, 2019, 9:58 am - Lượt xem: 1573 - 0.26 MB
LỊCH THI LẦN 1 HK1 LỚP 19TQ1A
Ngày: November 29, 2019, 8:52 am - Lượt xem: 1299 - 0.02 MB
LỊCH THI LẦN 1 HK1 LỚP 19CH1A-B
Ngày: November 29, 2019, 8:51 am - Lượt xem: 1740 - 0.02 MB
LỊCH THI TỐT NGHIỆP LẦN 4-16NQ1A,B
Ngày: November 26, 2019, 11:15 am - Lượt xem: 1995 - 0.02 MB
LỊCH THI TỐT NGHIỆP LẦN 4-16TH1A,B
Ngày: November 26, 2019, 11:14 am - Lượt xem: 1430 - 0.01 MB
LỊCH THI LẦN 1-LỚP 18CT1A
Ngày: November 26, 2019, 11:13 am - Lượt xem: 1404 - 0.02 MB
LỊCH THI LẦN1-LỚP 18CH1A-D
Ngày: November 26, 2019, 11:13 am - Lượt xem: 1380 - 0.02 MB
LỊCH THI LẦN 1-LỚP 19CT,CB1A (ĐIỀU CHỈNH)
Ngày: November 26, 2019, 11:12 am - Lượt xem: 1440 - 0.02 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Saturday, 15th of June 2024 - Lượt truy cập: