Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lich thi HK4 17CT từ 1706-280619
Ngày: May 20, 2019, 9:49 am - Lượt xem: 1174 - 0.27 MB
Lich thi HK4 17CK từ 1706-150719
Ngày: May 20, 2019, 9:42 am - Lượt xem: 1089 - 0.28 MB
GV coi thi tuan 13.05 -19.05.19_CĐ16,BK,NB
Ngày: May 10, 2019, 9:02 am - Lượt xem: 1155 - 1.95 MB
Lich thi HK4 17CĐ & 17CH tu 03.06 - 23.06.19
Ngày: May 9, 2019, 10:26 am - Lượt xem: 1306 - 0.39 MB
Lich thi Khoi CĐ_Hoc lai 17.HL&18.HL tu 10.6 - 23.7.19
Ngày: May 7, 2019, 9:29 am - Lượt xem: 1321 - 0.4 MB
Lich thi Tot nghiep khoi Trung cap Nghe 2017 _ 17NQTP
Ngày: May 4, 2019, 8:02 am - Lượt xem: 1111 - 0.21 MB
GV coi thi Bach khoa ngay10.05.2019
Ngày: May 3, 2019, 11:03 am - Lượt xem: 1086 - 0.43 MB
GV coi thi Nang bac tuan 06.05 - 12.05.2019
Ngày: May 3, 2019, 9:57 am - Lượt xem: 1438 - 0.57 MB
GV coi thi tuan 29.04 - 05.05.2019
Ngày: April 26, 2019, 9:47 am - Lượt xem: 1093 - 0.46 MB
Lich thi HK6 Lan 2 Cao dang 2016 tuan 13.05 - 19.05.19
Ngày: April 24, 2019, 10:09 am - Lượt xem: 1135 - 0.95 MB
GV coi thi tuan 22.04 - 28.04.2019
Ngày: April 19, 2019, 10:58 am - Lượt xem: 1425 - 0.79 MB
Lich thi HK6.15CQ.HL ngay 03.05.2019
Ngày: April 19, 2019, 10:57 am - Lượt xem: 1115 - 0.19 MB
GV coi thi cac lop tu 15.04 den 21.04.2019
Ngày: April 12, 2019, 3:14 pm - Lượt xem: 1081 - 0.02 MB
GV coi thi Nâng bậc tuần 08-140419
Ngày: April 4, 2019, 9:09 am - Lượt xem: 1086 - 0.05 MB
Lich thi SPKT 17542,16442, 16542 ngay 20 & 21.04.2019
Ngày: March 29, 2019, 10:40 am - Lượt xem: 1099 - 0.03 MB
GV coi thi Nang bac HCMC_T1 ngay 03.04.2019
Ngày: March 29, 2019, 10:36 am - Lượt xem: 1277 - 0.04 MB
GV coi thi BK Lop D18CDL ngay 05.04.2019
Ngày: March 29, 2019, 10:34 am - Lượt xem: 1099 - 0.03 MB
GV coi thi 17TQ1A.HL HK3 ngay 01.04.2019
Ngày: March 29, 2019, 10:31 am - Lượt xem: 1130 - 0.03 MB
GV coi thi HK2 ĐHBK_D18CDL ngay 29.03.2019
Ngày: March 22, 2019, 9:50 am - Lượt xem: 1148 - 0.03 MB
Lich thi HK3_17TQ.HL ngay 01.04.2019
Ngày: March 22, 2019, 9:27 am - Lượt xem: 1158 - 0.03 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Wednesday, 1st of February 2023 - Lượt truy cập: