Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
LỊCH THI LẦN1-LỚP 18CH1A-D
Ngày: November 26, 2019, 11:13 am - Lượt xem: 1407 - 0.02 MB
LỊCH THI LẦN 1-LỚP 19CT,CB1A (ĐIỀU CHỈNH)
Ngày: November 26, 2019, 11:12 am - Lượt xem: 1469 - 0.02 MB
LỊCH THI LẦN1-LỚP 19CĐ1A
Ngày: November 26, 2019, 11:09 am - Lượt xem: 1520 - 0.02 MB
LỊCH THI LẦN 1 LỚP 18CĐ1A-B
Ngày: November 18, 2019, 12:11 pm - Lượt xem: 1510 - 0.05 MB
LỊCH THI LẦN 1 LỚP 18CH_HL
Ngày: November 12, 2019, 10:47 am - Lượt xem: 1684 - 0.01 MB
LỊCH THI LẦN 2-LỚP 17CH1A-D
Ngày: October 28, 2019, 9:35 am - Lượt xem: 1669 - 0.04 MB
LỊCH THI LẦN 2 - LỚP CH_HL
Ngày: October 16, 2019, 11:25 am - Lượt xem: 1452 - 0.04 MB
LỊCH THI LẦN 1 18TQ1A - MÔN CCĐ
Ngày: October 11, 2019, 10:18 am - Lượt xem: 1680 - 0.03 MB
lich thi lop TC-HL, CH-HL thang 9 2019
Ngày: September 13, 2019, 5:02 pm - Lượt xem: 1655 - 0.2 MB
Lịch thi lần 2 17CH_HL đợt 2 (điều chỉnh)
Ngày: August 12, 2019, 12:10 pm - Lượt xem: 1594 - 0.19 MB
Lịch thi lần 1 HK5 17CK1A
Ngày: August 8, 2019, 12:47 pm - Lượt xem: 1366 - 0.19 MB
Lịch thi lần 1 HK5 17CT1A
Ngày: August 8, 2019, 12:47 pm - Lượt xem: 1458 - 0.19 MB
Lịch thi lần 1 HK5 17CĐ1A-B
Ngày: August 8, 2019, 12:46 pm - Lượt xem: 1334 - 0.19 MB
Lịch thi lần 1 HK5 17CH1A-D
Ngày: August 8, 2019, 12:45 pm - Lượt xem: 1340 - 0.2 MB
Lịch thi 16CK1A, 17CK1A - môn KTTMDV
Ngày: August 6, 2019, 12:20 pm - Lượt xem: 1370 - 0.19 MB
Lịch thi lần 2 16CĐ1A-B (môn thay thế)
Ngày: August 5, 2019, 10:52 am - Lượt xem: 1438 - 0.2 MB
Lịch thi lần 2 16CE1A-E (môn thay thế)
Ngày: August 5, 2019, 10:51 am - Lượt xem: 1484 - 0.19 MB
Lịch thi lần 2 16CH_HL
Ngày: August 5, 2019, 10:50 am - Lượt xem: 1337 - 0.19 MB
Lịch thi lần 2 16CQ1A (môn thay thế)
Ngày: August 5, 2019, 10:50 am - Lượt xem: 1353 - 0.2 MB
Lịch thi lần 2 16CT1A (môn thay thế)
Ngày: August 5, 2019, 10:49 am - Lượt xem: 1331 - 0.2 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Friday, 19th of July 2024 - Lượt truy cập: