Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
LỊCH THI LẦN 2 - LỚP CH_HL
Ngày: October 16, 2019, 11:25 am - Lượt xem: 1377 - 0.04 MB
LỊCH THI LẦN 1 18TQ1A - MÔN CCĐ
Ngày: October 11, 2019, 10:18 am - Lượt xem: 1597 - 0.03 MB
lich thi lop TC-HL, CH-HL thang 9 2019
Ngày: September 13, 2019, 5:02 pm - Lượt xem: 1553 - 0.2 MB
Lịch thi lần 2 17CH_HL đợt 2 (điều chỉnh)
Ngày: August 12, 2019, 12:10 pm - Lượt xem: 1499 - 0.19 MB
Lịch thi lần 1 HK5 17CK1A
Ngày: August 8, 2019, 12:47 pm - Lượt xem: 1259 - 0.19 MB
Lịch thi lần 1 HK5 17CT1A
Ngày: August 8, 2019, 12:47 pm - Lượt xem: 1370 - 0.19 MB
Lịch thi lần 1 HK5 17CĐ1A-B
Ngày: August 8, 2019, 12:46 pm - Lượt xem: 1253 - 0.19 MB
Lịch thi lần 1 HK5 17CH1A-D
Ngày: August 8, 2019, 12:45 pm - Lượt xem: 1258 - 0.2 MB
Lịch thi 16CK1A, 17CK1A - môn KTTMDV
Ngày: August 6, 2019, 12:20 pm - Lượt xem: 1280 - 0.19 MB
Lịch thi lần 2 16CĐ1A-B (môn thay thế)
Ngày: August 5, 2019, 10:52 am - Lượt xem: 1351 - 0.2 MB
Lịch thi lần 2 16CE1A-E (môn thay thế)
Ngày: August 5, 2019, 10:51 am - Lượt xem: 1404 - 0.19 MB
Lịch thi lần 2 16CH_HL
Ngày: August 5, 2019, 10:50 am - Lượt xem: 1265 - 0.19 MB
Lịch thi lần 2 16CQ1A (môn thay thế)
Ngày: August 5, 2019, 10:50 am - Lượt xem: 1268 - 0.2 MB
Lịch thi lần 2 16CT1A (môn thay thế)
Ngày: August 5, 2019, 10:49 am - Lượt xem: 1249 - 0.2 MB
Lịch thi lần 2 17CĐ1A-B
Ngày: August 5, 2019, 10:48 am - Lượt xem: 1490 - 0.2 MB
Lịch thi lần 2 17CH1A-D
Ngày: August 5, 2019, 10:48 am - Lượt xem: 1540 - 0.2 MB
Lịch thi lần 2 17CT1A
Ngày: August 5, 2019, 10:47 am - Lượt xem: 1414 - 0.2 MB
Lịch thi lần 2 18CĐ1A-B
Ngày: August 5, 2019, 10:47 am - Lượt xem: 1344 - 0.2 MB
Lịch thi lần 2 18CH_HL
Ngày: August 5, 2019, 10:46 am - Lượt xem: 1410 - 0.2 MB
Lịch thi lần 2 18CH1A-D
Ngày: August 5, 2019, 10:46 am - Lượt xem: 1231 - 0.2 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Tuesday, 23rd of April 2024 - Lượt truy cập: