Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lich thi môn thay thế TN 16CQ1A từ 020719
Ngày: May 27, 2019, 1:45 pm - Lượt xem: 1492 - 0.2 MB
Lich thi môn thay thế TN 16CT1A từ 020719
Ngày: May 27, 2019, 1:44 pm - Lượt xem: 1894 - 0.2 MB
Lich thi HK2 18TQ từ 2406-050719
Ngày: May 20, 2019, 9:52 am - Lượt xem: 2370 - 0.2 MB
Lich thi HK2 18CT từ 2406-030719
Ngày: May 20, 2019, 9:52 am - Lượt xem: 1628 - 0.2 MB
Lich thi HK2 18CĐ từ 2406-030719
Ngày: May 20, 2019, 9:51 am - Lượt xem: 1516 - 0.2 MB
Lich thi HK2 18CH từ 2406-080719
Ngày: May 20, 2019, 9:50 am - Lượt xem: 1447 - 0.2 MB
Lich thi HK4 17CT từ 1706-280619
Ngày: May 20, 2019, 9:49 am - Lượt xem: 1496 - 0.27 MB
Lich thi HK4 17CK từ 1706-150719
Ngày: May 20, 2019, 9:42 am - Lượt xem: 1413 - 0.28 MB
GV coi thi tuan 13.05 -19.05.19_CĐ16,BK,NB
Ngày: May 10, 2019, 9:02 am - Lượt xem: 1576 - 1.95 MB
Lich thi HK4 17CĐ & 17CH tu 03.06 - 23.06.19
Ngày: May 9, 2019, 10:26 am - Lượt xem: 1574 - 0.39 MB
Lich thi Khoi CĐ_Hoc lai 17.HL&18.HL tu 10.6 - 23.7.19
Ngày: May 7, 2019, 9:29 am - Lượt xem: 1620 - 0.4 MB
Lich thi Tot nghiep khoi Trung cap Nghe 2017 _ 17NQTP
Ngày: May 4, 2019, 8:02 am - Lượt xem: 1434 - 0.21 MB
GV coi thi Bach khoa ngay10.05.2019
Ngày: May 3, 2019, 11:03 am - Lượt xem: 1369 - 0.43 MB
GV coi thi Nang bac tuan 06.05 - 12.05.2019
Ngày: May 3, 2019, 9:57 am - Lượt xem: 1762 - 0.57 MB
GV coi thi tuan 29.04 - 05.05.2019
Ngày: April 26, 2019, 9:47 am - Lượt xem: 1410 - 0.46 MB
Lich thi HK6 Lan 2 Cao dang 2016 tuan 13.05 - 19.05.19
Ngày: April 24, 2019, 10:09 am - Lượt xem: 1433 - 0.95 MB
GV coi thi tuan 22.04 - 28.04.2019
Ngày: April 19, 2019, 10:58 am - Lượt xem: 1699 - 0.79 MB
Lich thi HK6.15CQ.HL ngay 03.05.2019
Ngày: April 19, 2019, 10:57 am - Lượt xem: 1375 - 0.19 MB
GV coi thi cac lop tu 15.04 den 21.04.2019
Ngày: April 12, 2019, 3:14 pm - Lượt xem: 1371 - 0.02 MB
GV coi thi Nâng bậc tuần 08-140419
Ngày: April 4, 2019, 9:09 am - Lượt xem: 1364 - 0.05 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Thursday, 7th of December 2023 - Lượt truy cập: