Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi lần 2 18CH1A-D
Ngày: August 5, 2019, 10:46 am - Lượt xem: 1269 - 0.2 MB
Lịch thi lần 2 18CT1A
Ngày: August 5, 2019, 10:45 am - Lượt xem: 1301 - 0.2 MB
Lịch thi lần 2 18TQ1A
Ngày: August 5, 2019, 10:44 am - Lượt xem: 1297 - 0.2 MB
Lịch thi lại lớp 17CH_HL
Ngày: July 17, 2019, 2:59 pm - Lượt xem: 1651 - 0.2 MB
Lịch thi lại Tốt nghiệp khối 13Cao đẳng
Ngày: July 17, 2019, 2:59 pm - Lượt xem: 1389 - 0.27 MB
Lịch thi lại Tốt nghiệp khối 16TH
Ngày: July 17, 2019, 2:59 pm - Lượt xem: 1367 - 0.27 MB
Lịch thi lại Tốt nghiệp khối 16NQ
Ngày: July 16, 2019, 11:13 am - Lượt xem: 1605 - 0.27 MB
GV coi thi tuần 01-07/07/2019
Ngày: June 26, 2019, 10:16 am - Lượt xem: 1514 - 2.48 MB
GV coi thi tuần 24-30/06/2019
Ngày: June 21, 2019, 10:07 am - Lượt xem: 1595 - 1.82 MB
Lịch thi lớp 16CE_HL từ 08/7/19
Ngày: June 17, 2019, 3:30 pm - Lượt xem: 1656 - 0.19 MB
Lịch thi lớp 17CK_HL từ 10/7/19
Ngày: June 17, 2019, 3:30 pm - Lượt xem: 1462 - 0.19 MB
Lịch thi lớp 18TQ_HL từ 10/7/19
Ngày: June 17, 2019, 3:29 pm - Lượt xem: 1765 - 0.19 MB
GV coi thi tuần 17-23/06/2019
Ngày: June 14, 2019, 8:45 am - Lượt xem: 1777 - 1.08 MB
Lich thi môn thay thế TN 16CE1A-D từ 020719
Ngày: May 27, 2019, 1:46 pm - Lượt xem: 2056 - 0.19 MB
Lich thi môn thay thế TN 16CĐ1A,B từ 020719
Ngày: May 27, 2019, 1:45 pm - Lượt xem: 1627 - 0.2 MB
Lich thi môn thay thế TN 16CQ1A từ 020719
Ngày: May 27, 2019, 1:45 pm - Lượt xem: 1656 - 0.2 MB
Lich thi môn thay thế TN 16CT1A từ 020719
Ngày: May 27, 2019, 1:44 pm - Lượt xem: 2046 - 0.2 MB
Lich thi HK2 18TQ từ 2406-050719
Ngày: May 20, 2019, 9:52 am - Lượt xem: 2523 - 0.2 MB
Lich thi HK2 18CT từ 2406-030719
Ngày: May 20, 2019, 9:52 am - Lượt xem: 1824 - 0.2 MB
Lich thi HK2 18CĐ từ 2406-030719
Ngày: May 20, 2019, 9:51 am - Lượt xem: 1674 - 0.2 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Monday, 27th of May 2024 - Lượt truy cập: