Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
GV coi thi tu 02.01 den 06.01.2019
Ngày: December 28, 2018, 10:43 am - Lượt xem: 1633 - 0.07 MB
Lich thi 15CEHL 15CTHL 16NQHL 16THHL 17TQHL tu 07.01.19
Ngày: December 21, 2018, 10:07 am - Lượt xem: 1797 - 0.03 MB
GV coi thi tu 24.12 den 30.12.2018
Ngày: December 21, 2018, 10:04 am - Lượt xem: 1662 - 0.06 MB
Lich thi 16CĐ1A.B HK5 lan 2 (dieu chinh)
Ngày: December 13, 2018, 4:03 pm - Lượt xem: 1389 - 0.03 MB
GV coi thi tu 17.12 den 23.12.2018
Ngày: December 13, 2018, 4:01 pm - Lượt xem: 1382 - 0.02 MB
Lich thi HK5 lan 2_16CT1A 16CĐ1A.B 16CK.CQ
Ngày: December 11, 2018, 5:18 pm - Lượt xem: 1428 - 0.02 MB
Lich thi lai tot nghiep cac khoa truoc_ CĐ, TCCN, TCN
Ngày: December 11, 2018, 5:15 pm - Lượt xem: 1321 - 0.02 MB
Lich thi 18CĐ 18CH 18CT_18TQ tu 24.12.18 den 13.01.19
Ngày: December 7, 2018, 4:12 pm - Lượt xem: 2653 - 0.04 MB
GV coi thi tu 10.12 den 16.12.2018
Ngày: December 6, 2018, 4:57 pm - Lượt xem: 1408 - 0.02 MB
GV coi thi tu 03.12 den 09.12.2018
Ngày: November 29, 2018, 4:56 pm - Lượt xem: 1598 - 0.04 MB
GV coi thi Nang bac 26.11 den 02.12.2018
Ngày: November 23, 2018, 11:29 am - Lượt xem: 1589 - 0.06 MB
GV coi thi tu 26.11 den 02.12.2018
Ngày: November 23, 2018, 11:18 am - Lượt xem: 1706 - 0.02 MB
GV coi thi DHSPKT 24.11 va 25.11.2018
Ngày: November 23, 2018, 11:17 am - Lượt xem: 1714 - 0.03 MB
LICH THI 16CE HK5 L2 & 17CH.HL HK2 tu 03.12.2018
Ngày: November 15, 2018, 11:05 am - Lượt xem: 1578 - 0.01 MB
GV coi thi 17CĐ_17CH tu 19.11 den 25.11.2018
Ngày: November 15, 2018, 11:03 am - Lượt xem: 1702 - 0.01 MB
GV COI THI NANG BAC 17.11.2018
Ngày: November 8, 2018, 4:03 pm - Lượt xem: 1439 - 0.04 MB
GV COI THI 16CK 16CQ 17CĐ 12.11 - 18.11.2018
Ngày: November 8, 2018, 4:00 pm - Lượt xem: 1768 - 0.03 MB
16CE HL Thi lai lan 2 tu 26.11 den 30.11.18
Ngày: November 8, 2018, 3:56 pm - Lượt xem: 1446 - 0.03 MB
GV coi thi 16CK1A.16CQ1A 05.11 - 11.11.2018
Ngày: November 1, 2018, 1:59 pm - Lượt xem: 1445 - 0.01 MB
16TH1AB học lại thi lần 2 ngày 03-11-18 (ĐIỀU CHỈNH)
Ngày: October 25, 2018, 4:51 pm - Lượt xem: 1670 - 0.03 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Wednesday, 1st of February 2023 - Lượt truy cập: