Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
GV coi thi BK Lop D18CDL ngay 05.04.2019
Ngày: March 29, 2019, 10:34 am - Lượt xem: 1556 - 0.03 MB
GV coi thi 17TQ1A.HL HK3 ngay 01.04.2019
Ngày: March 29, 2019, 10:31 am - Lượt xem: 1693 - 0.03 MB
GV coi thi HK2 ĐHBK_D18CDL ngay 29.03.2019
Ngày: March 22, 2019, 9:50 am - Lượt xem: 1700 - 0.03 MB
Lich thi HK3_17TQ.HL ngay 01.04.2019
Ngày: March 22, 2019, 9:27 am - Lượt xem: 1648 - 0.03 MB
GV coi thi Bach Khoa ngay 16.03.2019
Ngày: March 8, 2019, 4:22 pm - Lượt xem: 1604 - 0.04 MB
GV coi thi 17Ck1A, 17TQ1A Lan 2 từ 18.03.2019
Ngày: March 8, 2019, 4:20 pm - Lượt xem: 2300 - 0.01 MB
GV coi thi 18TQ1A Đợt 1,2 CĐHL từ 11.03 - 16.03.2019
Ngày: March 8, 2019, 4:18 pm - Lượt xem: 2121 - 0.02 MB
Lich thi HK3 Lan 2_17CK1A, 17TQ1A từ 18.03.2019
Ngày: March 8, 2019, 4:14 pm - Lượt xem: 1798 - 0.01 MB
Lich thi 18TQ1A 18TQ_Đ2 HK1 Lan 2 tu 11.3.2019
Ngày: February 26, 2019, 10:50 am - Lượt xem: 1780 - 0.02 MB
GV coi thi L2 các khóa Cao đẳng 17&18 từ 25.02 đến 02.03.2019
Ngày: February 21, 2019, 2:21 pm - Lượt xem: 2016 - 0.06 MB
Lichthilan2.HK3.K17 & HK1 K18 tu ngay 25.02.2019
Ngày: January 31, 2019, 10:12 am - Lượt xem: 2058 - 0.06 MB
GV coi thi 17CH CD 17CH.HL tu 21.01 - 27.01.2019
Ngày: January 17, 2019, 3:43 pm - Lượt xem: 1901 - 0.02 MB
GV coi thi TN 2013 va cac khoa truoc
Ngày: January 17, 2019, 3:42 pm - Lượt xem: 1822 - 0.02 MB
GV coi thi SPKT 26 & 27.01.2019
Ngày: January 17, 2019, 3:38 pm - Lượt xem: 1756 - 0.02 MB
GV coi thi 16CKCQCD9CHCT & 17TQ!A 21.01 - 27.01.19
Ngày: January 17, 2019, 3:38 pm - Lượt xem: 2536 - 0.03 MB
GV coi thi SPKT dot 2 HK1 19 & 20.01.2019
Ngày: January 14, 2019, 4:48 pm - Lượt xem: 1961 - 0.03 MB
Lich thi SPKT_16442DLU3 17542DLU1 dot 1. 2018 - 2019
Ngày: January 11, 2019, 1:37 pm - Lượt xem: 2194 - 0.01 MB
GV coi thi HK1 18TQ1A+Đ2 & HK3 17CHCĐ.17CH.HL tu 14.01.2019
Ngày: January 11, 2019, 1:31 pm - Lượt xem: 2019 - 0.04 MB
Lich thi HK6_16CK.CQ.CĐ.CE.CT & HK3.17TQ1A
Ngày: January 11, 2019, 11:58 am - Lượt xem: 2109 - 0.04 MB
Lich thi tot nghiep CĐ 2013 va cac khoa truoc_dieu chinh
Ngày: January 9, 2019, 2:27 pm - Lượt xem: 1912 - 0.03 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Saturday, 15th of June 2024 - Lượt truy cập: