Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
D8H9B thi HK7 lan 3 ngay 06-01-2018
Ngày: December 21, 2017, 9:18 am - Lượt xem: 2832 - 0.03 MB
GV coi thi (25-12 đến 31-12): 16CH_HL, 17CĐ1AB, 17CT1A
Ngày: December 21, 2017, 9:17 am - Lượt xem: 2860 - 0.02 MB
16TH_HL HK2 lan 2 (ngày 23-12), 17CT1A thi HK1 (từ 29-12)
Ngày: December 13, 2017, 4:19 pm - Lượt xem: 3281 - 0.01 MB
GV coi thi (18-12 đến 24-12): 16NQ1AB_HL, 16TH_HL, 16TH1A, SPKT, NANG BAC thi lại
Ngày: December 13, 2017, 4:19 pm - Lượt xem: 3171 - 0.03 MB
15CĐ1AB thi HK6 (từ 08-01-2018)
Ngày: December 6, 2017, 1:58 pm - Lượt xem: 3304 - 0.03 MB
16CE_HL HK2 (từ 25-12-2017)
Ngày: December 6, 2017, 1:58 pm - Lượt xem: 3806 - 0.03 MB
16NQ1AB thi HK3 (từ 15-01-2018)
Ngày: November 29, 2017, 8:03 am - Lượt xem: 3622 - 0.03 MB
16TH1A thi HK3 (từ 18-12-2017)
Ngày: November 29, 2017, 8:02 am - Lượt xem: 2582 - 0.03 MB
17CĐ1AB thi HK1 (từ 25-12-2017)
Ngày: November 22, 2017, 8:46 am - Lượt xem: 3273 - 0.03 MB
17CH1A-D thi HK1 (từ 03-01-2018)
Ngày: November 17, 2017, 2:39 am - Lượt xem: 3083 - 0.03 MB
17CK1A thi HK1 (từ 03-01-2018)
Ngày: November 15, 2017, 4:05 am - Lượt xem: 3144 - 0.03 MB
17CT1A thi HK1 (từ 29-12-2017)
Ngày: November 15, 2017, 4:04 am - Lượt xem: 3339 - 0.03 MB
17TQ1A thi HK1 (từ 03-01-2018)
Ngày: November 8, 2017, 7:42 am - Lượt xem: 3419 - 0.03 MB
Lịch thi mới
Ngày: November 8, 2017, 7:41 am - Lượt xem: 3370 - 0.03 MB
Lịch thi : 06-121117
Ngày: November 2, 2017, 1:25 am - Lượt xem: 3155 - 0.04 MB
Lịch thi mới
Ngày: November 2, 2017, 1:24 am - Lượt xem: 3086 - 0.06 MB
Lịch thi 15CE_HL,16TH2A,17NQTP
Ngày: October 27, 2017, 4:13 pm - Lượt xem: 3647 - 0.02 MB
Lịch thi mới
Ngày: October 27, 2017, 2:37 pm - Lượt xem: 3453 - 0.06 MB
Lịch thi 15NQ_HL HK4 lần 2
Ngày: October 25, 2017, 4:34 pm - Lượt xem: 3907 - 0.03 MB
Lịch thi : 3010-051117
Ngày: October 25, 2017, 2:00 pm - Lượt xem: 3828 - 0.08 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Wednesday, 1st of February 2023 - Lượt truy cập: