Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
17 TQ HL HK1 thi ngay 11-06-2018
Ngày: May 23, 2018, 11:06 am - Lượt xem: 3227 - 0.03 MB
17 CT1A thi HK2 ngay 04-06 dieu chinh
Ngày: May 23, 2018, 11:06 am - Lượt xem: 2896 - 0.03 MB
16NQ1AB HL HK3 thi ngay 09-06-2018
Ngày: May 23, 2018, 11:05 am - Lượt xem: 2785 - 0.03 MB
16 TH HL HK3 & 16TH HL2 thi lai ngay 08-06-2018
Ngày: May 23, 2018, 11:05 am - Lượt xem: 3106 - 0.03 MB
16 CE HL HK3 thi lai ngay 04-06-2018
Ngày: May 23, 2018, 11:05 am - Lượt xem: 3005 - 0.03 MB
15CE1A-E thi lai mon thay the HK6 ngay 05-06-2018
Ngày: May 23, 2018, 11:04 am - Lượt xem: 2940 - 0.03 MB
15 CT1A thi lai mon thay the HK6 ngay 05-06-2018
Ngày: May 23, 2018, 11:04 am - Lượt xem: 2552 - 0.03 MB
15 CQ1A thi lai mon thay the HK6 ngay 05-06-2018
Ngày: May 23, 2018, 11:03 am - Lượt xem: 2854 - 0.03 MB
15 CK1A thi lai mon thay the HK6 ngay 05-06-2018
Ngày: May 23, 2018, 11:03 am - Lượt xem: 3479 - 0.03 MB
Lịch thi lớp 15CĐ học lại HK5
Ngày: May 22, 2018, 9:13 am - Lượt xem: 2781 - 0.03 MB
GV COI THI TUAN TU 21-05 den 27-05
Ngày: May 16, 2018, 9:23 am - Lượt xem: 2984 - 0.04 MB
17NQTP HK3 dot 3 23-05
Ngày: May 16, 2018, 9:22 am - Lượt xem: 2947 - 0.03 MB
16CE thi lai HK4 ngay 21-05-2018
Ngày: May 14, 2018, 12:25 am - Lượt xem: 2996 - 0.03 MB
GV COI THI TUAN TU 14-200518
Ngày: May 9, 2018, 8:44 am - Lượt xem: 3035 - 0.08 MB
GV COI THI TUAN TU 07-05 den 12-05
Ngày: May 3, 2018, 4:33 am - Lượt xem: 3603 - 0.07 MB
17SN1A thi THTN ngay 10-5-18
Ngày: May 3, 2018, 4:32 am - Lượt xem: 3153 - 0.03 MB
17CT1A thi HK2 ngay 04-06 dieu chinh
Ngày: May 3, 2018, 4:31 am - Lượt xem: 3295 - 0.03 MB
17CH1A-D thi HK2 ngay 28-5 dieu chinh
Ngày: May 3, 2018, 4:31 am - Lượt xem: 3149 - 0.03 MB
16TH_HL2 thi ngay 14-5
Ngày: May 3, 2018, 4:30 am - Lượt xem: 3263 - 0.03 MB
GV COI THI TUAN TU 23-290418
Ngày: April 18, 2018, 7:07 am - Lượt xem: 3814 - 0.09 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Saturday, 15th of June 2024 - Lượt truy cập: