Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi : 14-270817
Ngày: August 1, 2017, 10:41 am - Lượt xem: 3788 - 0.06 MB
Lịch thi : 3107-060817
Ngày: July 27, 2017, 7:48 am - Lượt xem: 3746 - 0.02 MB
Lịch thi : 24-300717
Ngày: July 19, 2017, 7:57 am - Lượt xem: 3664 - 0.03 MB
Lịch thi : 14-260817
Ngày: July 19, 2017, 7:57 am - Lượt xem: 3589 - 0.04 MB
Lịch thi : 10-160717
Ngày: July 5, 2017, 7:11 am - Lượt xem: 3558 - 0.02 MB
Lịch thi : 09 thg 8- 11 thg 9
Ngày: July 5, 2017, 7:11 am - Lượt xem: 3548 - 0.03 MB
Lich thi lop DH ngay 15/07/2017
Ngày: July 5, 2017, 6:44 am - Lượt xem: 3857 - 0.03 MB
Lịch thi : 03-090717
Ngày: June 28, 2017, 8:53 am - Lượt xem: 3839 - 0.05 MB
Lịch thi lại HK4 15NQ
Ngày: June 28, 2017, 8:52 am - Lượt xem: 3523 - 0.03 MB
Lịch thi : 2606-020717
Ngày: June 22, 2017, 2:18 am - Lượt xem: 3756 - 0.09 MB
Lịch thi : 0307-210817
Ngày: June 22, 2017, 2:17 am - Lượt xem: 3826 - 0.01 MB
Lịch thi : 19-25/06/17
Ngày: June 14, 2017, 8:52 am - Lượt xem: 4162 - 0.09 MB
Lịch thi lop DH ngay 24/06/2017
Ngày: June 14, 2017, 1:08 am - Lượt xem: 4303 - 0.01 MB
Lịch thi : 12-18/06/17
Ngày: June 7, 2017, 8:45 am - Lượt xem: 4113 - 0.07 MB
Lịch thi : tháng 6-tháng 8/2017
Ngày: June 7, 2017, 8:45 am - Lượt xem: 3788 - 0.08 MB
Lịch thi : 05-11/06/17
Ngày: May 31, 2017, 8:29 am - Lượt xem: 3712 - 0.03 MB
Lịch thi : 2905-04/06/17
Ngày: May 24, 2017, 7:08 am - Lượt xem: 4075 - 0.05 MB
Lịch thi từ 29/05 đến 16/06/2017
Ngày: May 24, 2017, 7:07 am - Lượt xem: 3775 - 0.01 MB
Lịch thi lop DH ngay 03/06/2017
Ngày: May 19, 2017, 3:40 pm - Lượt xem: 3501 - 0.01 MB
Lịch thi : 22-28/05/17
Ngày: May 17, 2017, 1:40 pm - Lượt xem: 4017 - 0.03 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Wednesday, 1st of February 2023 - Lượt truy cập: