Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi : 2606-070717
Ngày: May 17, 2017, 1:39 pm - Lượt xem: 4272 - 0.03 MB
Lich thi lop 13DH3A ngay 27/05/20173
Ngày: May 12, 2017, 1:26 pm - Lượt xem: 4022 - 0.01 MB
Lịch thi : 19/5-17/7/17
Ngày: May 10, 2017, 1:31 pm - Lượt xem: 4111 - 0.04 MB
Lịch thi : 15-21/05/17
Ngày: May 10, 2017, 1:29 pm - Lượt xem: 4213 - 0.04 MB
Lịch thi : 08-14/05/17
Ngày: May 4, 2017, 10:21 am - Lượt xem: 4030 - 0.04 MB
Lịch thi : 03-06/05/17
Ngày: April 26, 2017, 8:44 am - Lượt xem: 4052 - 0.07 MB
Lịch thi : 28-08 tháng 6 năm 2017
Ngày: April 26, 2017, 8:43 am - Lượt xem: 4026 - 0.04 MB
lịch thi lóp 12DH3A ngay 13/5/2017
Ngày: April 26, 2017, 6:45 am - Lượt xem: 4006 - 0.02 MB
Lịch thi : 24-29/4/17
Ngày: April 19, 2017, 8:13 am - Lượt xem: 3647 - 0.07 MB
Lịch thi : 27/4- 05/5/17
Ngày: April 19, 2017, 8:12 am - Lượt xem: 3126 - 0.03 MB
Lịch thi : 17-23/4/17
Ngày: April 12, 2017, 7:21 am - Lượt xem: 3926 - 0.05 MB
Lịch thi : 27-17 thang 5 nam 2017
Ngày: April 12, 2017, 7:20 am - Lượt xem: 4238 - 0.03 MB
Lịch thi : 10-15/4/17
Ngày: April 5, 2017, 6:57 am - Lượt xem: 3758 - 0.04 MB
Lịch thi lớp học lại
Ngày: April 5, 2017, 6:56 am - Lượt xem: 3748 - 0.01 MB
Lich thi DH Bach khoa
Ngày: April 3, 2017, 8:31 am - Lượt xem: 3965 - 0.1 MB
Lich thi DH Bach khoa
Ngày: April 3, 2017, 8:31 am - Lượt xem: 4368
Lich thi lop 12DH3A ngay 15/04/2013
Ngày: March 31, 2017, 1:29 am - Lượt xem: 4197 - 0.02 MB
Lịch thi : 28-17 thang 5 nam 2017
Ngày: March 30, 2017, 2:13 am - Lượt xem: 3867 - 0.06 MB
Lịch thi : 03-09/04/17
Ngày: March 29, 2017, 6:02 am - Lượt xem: 4076 - 0.01 MB
Lich thi lop 12DH3A ngay 01/04/2017
Ngày: March 22, 2017, 8:25 am - Lượt xem: 3952 - 0.02 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Wednesday, 1st of February 2023 - Lượt truy cập: