Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi : 06-121117
Ngày: November 2, 2017, 1:25 am - Lượt xem: 3560 - 0.04 MB
Lịch thi mới
Ngày: November 2, 2017, 1:24 am - Lượt xem: 3566 - 0.06 MB
Lịch thi 15CE_HL,16TH2A,17NQTP
Ngày: October 27, 2017, 4:13 pm - Lượt xem: 4132 - 0.02 MB
Lịch thi mới
Ngày: October 27, 2017, 2:37 pm - Lượt xem: 3988 - 0.06 MB
Lịch thi 15NQ_HL HK4 lần 2
Ngày: October 25, 2017, 4:34 pm - Lượt xem: 4398 - 0.03 MB
Lịch thi : 3010-051117
Ngày: October 25, 2017, 2:00 pm - Lượt xem: 4231 - 0.08 MB
Lịch thi : 23-301017
Ngày: October 18, 2017, 2:02 pm - Lượt xem: 3810 - 0.05 MB
Lịch thi : 2310-151117
Ngày: October 18, 2017, 2:02 pm - Lượt xem: 4751 - 0.05 MB
Lịch thi 15NQ,TH_HL, 16NH_HL
Ngày: October 11, 2017, 1:32 pm - Lượt xem: 4458 - 0.01 MB
Lịch thi : 16-221017
Ngày: October 11, 2017, 1:31 pm - Lượt xem: 4073 - 0.09 MB
Lịch thi : 09-151017
Ngày: October 4, 2017, 3:56 am - Lượt xem: 4110 - 0.07 MB
Lịch thi : 02-081017
Ngày: September 27, 2017, 2:05 pm - Lượt xem: 4982 - 0.06 MB
Lịch thi : 2509-011017
Ngày: September 25, 2017, 2:36 pm - Lượt xem: 4197 - 0.03 MB
Lịch thi : 16/10 đến 30/10/17
Ngày: September 25, 2017, 2:35 pm - Lượt xem: 3264 - 0.02 MB
Lịch thi : 18-24/9/17
Ngày: September 13, 2017, 1:59 pm - Lượt xem: 4497 - 0.04 MB
Lịch thi : 02-21/10/17
Ngày: September 13, 2017, 1:55 pm - Lượt xem: 4252 - 0.05 MB
Lịch thi : 11-170917
Ngày: September 6, 2017, 3:24 pm - Lượt xem: 4353 - 0.03 MB
Lịch thi từ 02-21/10/17
Ngày: September 6, 2017, 3:23 pm - Lượt xem: 3618 - 0.03 MB
Lịch thi : 04-100917
Ngày: August 30, 2017, 4:04 pm - Lượt xem: 4102 - 0.04 MB
Lịch thi : 11-160917
Ngày: August 30, 2017, 4:03 pm - Lượt xem: 3666 - 0.03 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Thursday, 7th of December 2023 - Lượt truy cập: