Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi : 28-04/12/16
Ngày: November 23, 2016, 9:08 am - Lượt xem: 5202
Lịch thi : 21-27/11/16
Ngày: November 16, 2016, 8:50 am - Lượt xem: 4722
Lịch thi : 21thag11-02thag12
Ngày: November 16, 2016, 8:49 am - Lượt xem: 4550
Lịch thi : 14-20/11/16
Ngày: November 9, 2016, 6:36 am - Lượt xem: 4674 - 0.03 MB
Lịch thi : 07-13/11/16
Ngày: November 2, 2016, 7:26 am - Lượt xem: 4593
Lịch thi : 3110-051116
Ngày: October 26, 2016, 8:44 am - Lượt xem: 4836
Lịch thi : 3011-161216
Ngày: October 26, 2016, 8:43 am - Lượt xem: 4723
Lich thi lop DH ngay 05-11-2016
Ngày: October 21, 2016, 1:57 am - Lượt xem: 4780 - 0.01 MB
Lịch thi : 24-30/10/16
Ngày: October 19, 2016, 8:43 am - Lượt xem: 5367
Lịch thi : 17-23/10/16
Ngày: October 12, 2016, 9:14 am - Lượt xem: 3689
Lịch thi : 10-15/10/16
Ngày: October 6, 2016, 1:10 am - Lượt xem: 3602
Lịch thi lớp ĐH học lại đợt 1
Ngày: September 29, 2016, 7:57 am - Lượt xem: 4149 - 0.01 MB
Lịch thi : 03-09/10/16
Ngày: September 28, 2016, 9:22 am - Lượt xem: 3259
Lịch thi mới
Ngày: September 21, 2016, 8:08 am - Lượt xem: 5312
Lịch thi : 26-02/10/16
Ngày: September 21, 2016, 8:07 am - Lượt xem: 3716
Lịch thi : 19-24/9/16
Ngày: September 14, 2016, 7:32 am - Lượt xem: 3914
Lịch thi mới
Ngày: September 7, 2016, 7:38 am - Lượt xem: 5462
Lịch thi : 12-18/9/16
Ngày: September 7, 2016, 7:36 am - Lượt xem: 3963
Lich thi lop DH ngay 17-09-2016
Ngày: September 1, 2016, 2:04 am - Lượt xem: 4457 - 0.01 MB
Lịch thi : 05-11/9/16
Ngày: August 31, 2016, 7:11 am - Lượt xem: 4636


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Sunday, 5th of February 2023 - Lượt truy cập: