Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi : 29/8-04/9/16
Ngày: August 24, 2016, 7:26 am - Lượt xem: 4382
Lịch thi : TN_DHVLVH_220816
Ngày: August 22, 2016, 8:55 am - Lượt xem: 3317
Lịch thi : 29/8-07/10/16
Ngày: August 17, 2016, 9:17 am - Lượt xem: 4100
Lịch thi : 22-28/8/16
Ngày: August 17, 2016, 9:15 am - Lượt xem: 3695
Lịch thi : 22/8-19/10/16
Ngày: August 10, 2016, 6:42 am - Lượt xem: 5212
Lịch thi : 15-21/8/16
Ngày: August 10, 2016, 6:40 am - Lượt xem: 4611
Lịch thi : 17-31/8/16
Ngày: August 5, 2016, 1:03 am - Lượt xem: 4751
Lịch thi : 08-14/8/16
Ngày: August 4, 2016, 1:17 am - Lượt xem: 3386
Lich thi lop DH ngay 20-8-2016
Ngày: August 2, 2016, 7:43 am - Lượt xem: 3107 - 0.01 MB
Lịch thi : 11-17/7/16
Ngày: July 5, 2016, 4:31 am - Lượt xem: 5630
Lịch thi : 04-10/7/16
Ngày: June 29, 2016, 4:05 am - Lượt xem: 4922
Lịch thi : 27/6-03/7/16
Ngày: June 22, 2016, 6:35 am - Lượt xem: 5259
Lịch thi : 20/6-26/6/16
Ngày: June 15, 2016, 7:49 am - Lượt xem: 4011
Lịch thi : 13/6-18/6/16
Ngày: June 8, 2016, 7:45 am - Lượt xem: 4305
Lich thi lop DH ngay 18-06-2016
Ngày: June 3, 2016, 8:17 am - Lượt xem: 4503 - 0.01 MB
Lịch thi : 20/6-15/07/16
Ngày: June 2, 2016, 8:24 am - Lượt xem: 4127
Lịch thi : 30-14/06/16
Ngày: May 25, 2016, 6:42 am - Lượt xem: 4563
Lich thi DH ngày 28,29/05/2016
Ngày: May 19, 2016, 4:09 am - Lượt xem: 3015 - 0.01 MB
Lịch thi : 23-03/06/16
Ngày: May 18, 2016, 7:19 am - Lượt xem: 5171
Lịch thi : 16-30/05/16
Ngày: May 11, 2016, 8:22 am - Lượt xem: 3990


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Sunday, 5th of February 2023 - Lượt truy cập: