Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi : 09-15/05/16
Ngày: May 6, 2016, 6:44 am - Lượt xem: 3773
Lịch thi : 04-08/07/16
Ngày: April 27, 2016, 8:49 am - Lượt xem: 4214
Lịch thi : 25-10/05/16
Ngày: April 21, 2016, 7:52 am - Lượt xem: 5217
Lịch thi : 18-24/04/16
Ngày: April 14, 2016, 1:19 am - Lượt xem: 5248
lịch thi lop DH ngày 23,24-04-2016
Ngày: April 8, 2016, 3:55 am - Lượt xem: 4000 - 0.01 MB
Lịch thi : 11-20/05/16
Ngày: April 7, 2016, 8:44 am - Lượt xem: 4916
Lịch thi : 04-06/05/16
Ngày: March 30, 2016, 8:31 am - Lượt xem: 4945
Lịch thi : 28-02/04/16
Ngày: March 24, 2016, 8:58 am - Lượt xem: 3858
Lịch thi : 21-23/04/16
Ngày: March 17, 2016, 2:02 am - Lượt xem: 5262
Lịch thi : 29-19/03/16
Ngày: March 11, 2016, 2:22 am - Lượt xem: 3532
Lịch thi lớp ĐH học lại ngày 12,13-03-2016
Ngày: March 9, 2016, 8:22 am - Lượt xem: 4226 - 0.01 MB
Lịch thi : 29-14/04/16
Ngày: March 9, 2016, 7:02 am - Lượt xem: 3458
lich thi lop DH ngày 05/06-03-2016
Ngày: January 28, 2016, 2:01 am - Lượt xem: 4225 - 0.01 MB
Lịch thi : 29-16/03/16
Ngày: January 27, 2016, 8:15 am - Lượt xem: 5131
Lịch thi : 11-26/01/16
Ngày: January 6, 2016, 7:59 am - Lượt xem: 9003
Lịch thi : 28-10/01/16
Ngày: December 31, 2015, 2:13 am - Lượt xem: 5984
Lịch thi : 28-05/01/16
Ngày: December 24, 2015, 1:56 am - Lượt xem: 4999 - 0.06 MB
Lịch thi : 21-27/12/15
Ngày: December 17, 2015, 8:07 am - Lượt xem: 4416 - 0.08 MB
lịch thi lop D6H10B và D8H9B ngày 26-27/12/2015
Ngày: December 11, 2015, 2:25 am - Lượt xem: 4434 - 0.01 MB
Lịch thi : 14-27/01/16
Ngày: December 10, 2015, 8:09 am - Lượt xem: 5072 - 0.15 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Sunday, 5th of February 2023 - Lượt truy cập: