Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi : 07-13/12/15
Ngày: December 3, 2015, 6:29 am - Lượt xem: 4574 - 0.09 MB
Lịch thi : 30/11-30/12/15
Ngày: November 26, 2015, 7:42 am - Lượt xem: 4701 - 0.1 MB
Lịch thi : 23/11-30/12/15
Ngày: November 19, 2015, 3:34 am - Lượt xem: 4572 - 0.13 MB
Lich thi Dh tu 28 den 29-11-2015
Ngày: November 10, 2015, 7:39 am - Lượt xem: 4427 - 0.01 MB
Lịch thi : 09/11-29/12/15
Ngày: November 5, 2015, 6:40 am - Lượt xem: 4665 - 0.1 MB
Lịch thi : 02/11-18/12/15
Ngày: October 30, 2015, 1:24 am - Lượt xem: 4375 - 0.12 MB
Lịch thi : 26-30/10/15
Ngày: October 21, 2015, 8:15 am - Lượt xem: 4155 - 0.02 MB
lich thi lop DH tu 07/11 den 08/11/2015
Ngày: October 15, 2015, 7:11 am - Lượt xem: 4461 - 0.01 MB
Lịch thi : 12-18/10/15
Ngày: October 7, 2015, 8:36 am - Lượt xem: 4456 - 0.01 MB
Lịch thi : 05-11/10/15
Ngày: September 30, 2015, 8:44 am - Lượt xem: 4364 - 0.04 MB
lich thi lop DH D6H10B ngay 17/10/2015
Ngày: September 30, 2015, 7:20 am - Lượt xem: 4423 - 0.03 MB
Lịch thi : 28-04/09/15
Ngày: September 23, 2015, 8:04 am - Lượt xem: 4641 - 0.05 MB
Lịch thi : 21-26/09/15
Ngày: September 16, 2015, 8:19 am - Lượt xem: 4643 - 0.02 MB
Lịch thi : 07-20/09/15
Ngày: September 4, 2015, 4:25 am - Lượt xem: 4548 - 0.05 MB
lich thi lop DH tu 12-13/9/2015
Ngày: September 1, 2015, 3:21 am - Lượt xem: 4592 - 0.02 MB
Lịch thi : 31-06/09/15
Ngày: August 27, 2015, 8:41 am - Lượt xem: 4488 - 0.05 MB
Lịch thi : 24-29/08/15
Ngày: August 20, 2015, 2:40 am - Lượt xem: 4477 - 0.04 MB
Lịch thi : 05-28/08/15
Ngày: July 15, 2015, 5:30 am - Lượt xem: 5282 - 0.04 MB
Lịch thi : 13/07-19/07/15
Ngày: July 9, 2015, 2:25 am - Lượt xem: 4459 - 0.05 MB
Lịch thi lại HKIII
Ngày: July 7, 2015, 3:35 am - Lượt xem: 4950 - 0.02 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Sunday, 5th of February 2023 - Lượt truy cập: