Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
LỊCH THI LẦN 1 - HKIV - LỚP 20CH1A,B
Ngày: February 8, 2022, 7:24 am - Lượt xem: 273 - 0.55 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 21TQ1A,B
Ngày: December 24, 2021, 8:02 am - Lượt xem: 460 - 0.56 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 21CH1C
Ngày: December 24, 2021, 8:00 am - Lượt xem: 338 - 0.56 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 21CH1A,B
Ngày: December 24, 2021, 7:59 am - Lượt xem: 363 - 0.56 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 20TQ1B (Hiệu chỉnh)
Ngày: December 24, 2021, 7:58 am - Lượt xem: 311 - 0.55 MB
LỊCH THI LẦN 1 - LỚP 18,19,20CĐ_HL
Ngày: December 9, 2021, 2:42 pm - Lượt xem: 411 - 0.58 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 20CĐ1A,B
Ngày: October 22, 2021, 2:21 pm - Lượt xem: 370 - 0.1 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 20CH1A,B
Ngày: October 22, 2021, 2:19 pm - Lượt xem: 429 - 0.1 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK I - 20TQ1B
Ngày: October 12, 2021, 3:24 pm - Lượt xem: 425 - 0.1 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK II - 20TQ1A
Ngày: October 12, 2021, 3:15 pm - Lượt xem: 340 - 0.1 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK II - 20CĐ1A,B
Ngày: October 12, 2021, 3:15 pm - Lượt xem: 356 - 0.1 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK II - 20CH1A,B
Ngày: October 12, 2021, 3:13 pm - Lượt xem: 409 - 0.1 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK IV - 19CT1A và 19CĐ1A
Ngày: October 12, 2021, 3:12 pm - Lượt xem: 310 - 0.1 MB
LỊCH THI LẦN 2-HK IV - 19CH1A,B
Ngày: October 12, 2021, 3:11 pm - Lượt xem: 374 - 0.1 MB
Lịch thi lần 1 HKII lớp 20TQ1B
Ngày: September 18, 2021, 3:36 pm - Lượt xem: 489 - 0.1 MB
Lịch thi lần 1 HKIII lớp 20TQ1A
Ngày: September 10, 2021, 11:43 am - Lượt xem: 741 - 0.1 MB
Lịch thi lần 1 HKV lớp 19CH1A-B
Ngày: September 10, 2021, 11:42 am - Lượt xem: 415 - 0.1 MB
Lịch thi lần 1 HKV lớp 19CT1A
Ngày: September 10, 2021, 11:41 am - Lượt xem: 331 - 0.1 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Wednesday, 1st of February 2023 - Lượt truy cập: