Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
LỊCH THI LẦN 2 - HK II - LỚP 22CH1A-B-C (HIỆU CHỈNH)
Ngày: June 29, 2023, 1:20 am - Lượt xem: 297 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK II - LỚP 22CĐ1A
Ngày: June 29, 2023, 1:19 am - Lượt xem: 208 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK II - LỚP 22CT1A
Ngày: June 29, 2023, 1:19 am - Lượt xem: 192 - 0.56 MB
LỊCH THI LẦN 2 - LỚP CĐ22HL_HK1
Ngày: May 18, 2023, 8:49 am - Lượt xem: 279 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK IV - LỚP 21CH1A-B-C
Ngày: May 18, 2023, 8:47 am - Lượt xem: 275 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK IV - LỚP 21CN1A
Ngày: May 15, 2023, 9:23 am - Lượt xem: 238 - 0.56 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK IV - LỚP 21CĐ1A
Ngày: May 15, 2023, 9:22 am - Lượt xem: 251 - 0.19 MB
LỊCH THI LẦN 2 - LỚP CĐ21HL_HK3
Ngày: May 15, 2023, 12:45 am - Lượt xem: 230 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 2 - LỚP TC22HL_HK1
Ngày: May 15, 2023, 12:44 am - Lượt xem: 217 - 0.56 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKII - LỚP 22TQ1A,B
Ngày: April 28, 2023, 7:33 am - Lượt xem: 333 - 0.58 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKII - LỚP 22CH1A,B,C
Ngày: April 28, 2023, 7:32 am - Lượt xem: 405 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1 - LỚP TC22HL_HK1
Ngày: April 7, 2023, 2:07 am - Lượt xem: 352 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1 - LỚP CĐ22HL_HK1 (hiệu chỉnh)
Ngày: April 7, 2023, 2:06 am - Lượt xem: 364 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1 - LỚP CĐ21HL_HK3
Ngày: April 7, 2023, 2:05 am - Lượt xem: 335 - 0.58 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HK II - Lớp 22CĐ1A
Ngày: April 6, 2023, 8:39 am - Lượt xem: 308 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKII - Lớp 22CT1A
Ngày: April 6, 2023, 8:37 am - Lượt xem: 269 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HK IV - LỚP 21CH1A,B,C
Ngày: April 4, 2023, 1:23 am - Lượt xem: 334 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1 - LỚP TC21_HL và CĐ20_HL
Ngày: March 31, 2023, 9:51 am - Lượt xem: 333 - 0.56 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 21TQ1C
Ngày: March 27, 2023, 2:34 am - Lượt xem: 287 - 0.56 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 21CN1A
Ngày: March 20, 2023, 1:00 am - Lượt xem: 259 - 0.56 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Friday, 19th of July 2024 - Lượt truy cập: