Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
lich thi lop DH tu 12-13/9/2015
Ngày: September 1, 2015, 3:21 am - Lượt xem: 4898 - 0.02 MB
Lịch thi : 31-06/09/15
Ngày: August 27, 2015, 8:41 am - Lượt xem: 4824 - 0.05 MB
Lịch thi : 24-29/08/15
Ngày: August 20, 2015, 2:40 am - Lượt xem: 4769 - 0.04 MB
Lịch thi : 05-28/08/15
Ngày: July 15, 2015, 5:30 am - Lượt xem: 5583 - 0.04 MB
Lịch thi : 13/07-19/07/15
Ngày: July 9, 2015, 2:25 am - Lượt xem: 4726 - 0.05 MB
Lịch thi lại HKIII
Ngày: July 7, 2015, 3:35 am - Lượt xem: 5230 - 0.02 MB
Lịch thi : 06/07-17/07/15
Ngày: July 2, 2015, 2:08 am - Lượt xem: 4678 - 0.07 MB
Lịch thi : 29/06-20/07/15
Ngày: June 25, 2015, 6:30 am - Lượt xem: 4867 - 0.07 MB
Lịch thi : 22/06-17/07/15
Ngày: June 17, 2015, 6:48 am - Lượt xem: 4932 - 0.11 MB
lich thi lop DH tu 27/06 den 12/07/2015
Ngày: June 12, 2015, 7:41 am - Lượt xem: 4896 - 0.01 MB
Lịch thi : 15-21/06/15
Ngày: June 10, 2015, 8:41 am - Lượt xem: 4470 - 0.08 MB
Lịch thi : 08/06-10/07/15
Ngày: June 4, 2015, 7:12 am - Lượt xem: 4494 - 0.11 MB
Lịch thi : 01-11/07/15
Ngày: May 28, 2015, 2:03 am - Lượt xem: 4871 - 0.1 MB
Lịch thi lớp ĐH: từ 30/5 dến 07/06/2015
Ngày: May 21, 2015, 8:28 am - Lượt xem: 4755 - 0.01 MB
Lịch thi : 11-17/05/15
Ngày: May 6, 2015, 8:28 am - Lượt xem: 4529 - 0.04 MB
Lịch thi : 04/05-18/06/15
Ngày: April 25, 2015, 2:43 am - Lượt xem: 5086 - 0.13 MB
lich thi lop DH tu 09-05 den 10-05-2015
Ngày: April 20, 2015, 3:32 am - Lượt xem: 4872 - 0.01 MB
Lịch thi : 20/04/-07/05/15
Ngày: April 15, 2015, 6:32 am - Lượt xem: 4824 - 0.06 MB
Lịch thi : 13-18/04/15
Ngày: April 15, 2015, 2:03 am - Lượt xem: 4895 - 0.05 MB
Lịch thi BK: 09-16/04/15
Ngày: April 8, 2015, 7:48 am - Lượt xem: 5376 - 0.4 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Thursday, 7th of December 2023 - Lượt truy cập: