Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi : 16/12-20/01/14
Ngày: December 11, 2013, 7:26 am - Lượt xem: 4932 - 0.07 MB
Lịch thi : 07-08/12/13
Ngày: November 28, 2013, 9:16 am - Lượt xem: 4595 - 0.03 MB
Lịch thi : 02/12-04/01/14
Ngày: November 27, 2013, 6:33 am - Lượt xem: 4904 - 0.06 MB
Lịch thi : 25-30/11/13
Ngày: November 21, 2013, 2:01 am - Lượt xem: 4504 - 0.03 MB
Lịch thi : 18/11-20/12/13
Ngày: November 13, 2013, 9:15 am - Lượt xem: 4569 - 0.04 MB
Lịch thi : 11-16/12/13
Ngày: November 7, 2013, 7:26 am - Lượt xem: 4444 - 0.07 MB
Lịch thi : 04-26/11/13
Ngày: October 30, 2013, 6:47 am - Lượt xem: 4729 - 0.06 MB
Lịch thi : 28-01/11/13
Ngày: October 25, 2013, 4:22 am - Lượt xem: 5259 - 0.04 MB
Lịch thi : 02-13/11/13
Ngày: October 23, 2013, 1:00 am - Lượt xem: 4723 - 0.03 MB
Lịch thi : 21-11/11/13
Ngày: October 21, 2013, 6:55 am - Lượt xem: 4640 - 0.07 MB
Lịch thi : 14-20/10/13
Ngày: October 16, 2013, 8:31 am - Lượt xem: 4592 - 0.03 MB
Lịch thi : 07-13/10/13
Ngày: October 2, 2013, 7:54 am - Lượt xem: 6779 - 0.02 MB
Lịch thi : 24-10/10/13
Ngày: September 27, 2013, 6:58 am - Lượt xem: 5457 - 0.07 MB
Lịch thi : 16-30/09/13
Ngày: September 11, 2013, 8:00 am - Lượt xem: 4582 - 0.05 MB
Lịch thi :09-27/09/13
Ngày: September 4, 2013, 9:20 am - Lượt xem: 5803 - 0.11 MB
Lịch thi :14-15/09/13
Ngày: August 29, 2013, 2:03 am - Lượt xem: 5323 - 0.05 MB
Lịch thi :26-31/08/13
Ngày: August 28, 2013, 6:03 am - Lượt xem: 5454 - 0.07 MB
Lịch thi :24-25/08/13
Ngày: August 20, 2013, 1:19 am - Lượt xem: 4884 - 0.08 MB
Lịch ôn thi tốt nghiệp 11TK1A
Ngày: August 14, 2013, 3:09 am - Lượt xem: 6115 - 0.02 MB
Lịch ôn thi tốt nghiệp 11TH
Ngày: August 14, 2013, 3:09 am - Lượt xem: 5782 - 0.03 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Wednesday, 22nd of March 2023 - Lượt truy cập: