Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi : 14/08-29/08/14
Ngày: August 1, 2014, 1:27 am - Lượt xem: 5493 - 0.09 MB
Lịch thi : 14/07-15/08/14
Ngày: July 6, 2014, 3:00 am - Lượt xem: 5901 - 0.08 MB
Lịch thi : 07-13/07/14
Ngày: July 2, 2014, 9:24 am - Lượt xem: 5278 - 0.05 MB
Lịch thi : 30/06-15/08/14
Ngày: June 25, 2014, 7:28 am - Lượt xem: 5976 - 0.14 MB
Lịch thi : 23/06-07/08/14
Ngày: June 18, 2014, 7:25 am - Lượt xem: 5765 - 0.07 MB
Lịch thi : 02/06-17/07/14
Ngày: May 28, 2014, 4:28 pm - Lượt xem: 6286 - 0.09 MB
Lịch thi : 26/05-16/07/14
Ngày: May 22, 2014, 6:35 am - Lượt xem: 5511 - 0.08 MB
Lịch thi : 11/05-25/06/14
Ngày: May 15, 2014, 8:10 am - Lượt xem: 5485 - 0.09 MB
Lịch thi : 12/05-13/06/14
Ngày: May 7, 2014, 8:53 am - Lượt xem: 5788 - 0.05 MB
Lịch thi ĐH: 26-27/04/14
Ngày: April 23, 2014, 7:11 am - Lượt xem: 5431 - 0.08 MB
Lịch thi : 0505-06/06/14
Ngày: April 23, 2014, 7:11 am - Lượt xem: 5588 - 0.08 MB
Lịch thi : 24/03-25/04/14_2
Ngày: March 28, 2014, 7:13 am - Lượt xem: 5625 - 0.13 MB
Lịch thi ĐH: 05-06/04/14
Ngày: March 27, 2014, 2:55 am - Lượt xem: 3225 - 0.03 MB
Lịch thi : 24/03-25/04/14
Ngày: March 20, 2014, 9:39 am - Lượt xem: 5554 - 0.2 MB
Lịch thi ĐH: 22-30/03/14
Ngày: March 20, 2014, 9:38 am - Lượt xem: 5675 - 0.04 MB
Lịch thi : 17-23/03/14
Ngày: March 13, 2014, 7:22 am - Lượt xem: 5861 - 0.13 MB
Lịch thi ĐH: 21/03/14
Ngày: March 12, 2014, 9:56 am - Lượt xem: 4919 - 0.02 MB
Lịch thi ĐH: 15-16/03/14
Ngày: March 5, 2014, 7:14 am - Lượt xem: 5143 - 0.02 MB
Lịch thi : 10-25/03/14
Ngày: March 5, 2014, 7:13 am - Lượt xem: 4846 - 0.05 MB
Lịch thi : 03-31/03/14
Ngày: February 26, 2014, 7:30 am - Lượt xem: 4984 - 0.08 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Wednesday, 4th of October 2023 - Lượt truy cập: