Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi : 23-29/03/15
Ngày: March 19, 2015, 3:15 am - Lượt xem: 4687 - 0.06 MB
lich thi lop DH tu 28/3 den 05/04/2015
Ngày: March 9, 2015, 7:44 am - Lượt xem: 5227 - 0.02 MB
Lịch thi : 09-27/03/15
Ngày: March 6, 2015, 2:01 am - Lượt xem: 5288 - 0.05 MB
Lịch thi : 09-01/04/15
Ngày: February 10, 2015, 8:12 am - Lượt xem: 5208 - 0.05 MB
Lịch thi : 02-07/02/15
Ngày: January 30, 2015, 8:30 am - Lượt xem: 5381 - 0.04 MB
Lịch thi : 19-04/02/15
Ngày: January 15, 2015, 3:42 pm - Lượt xem: 5202 - 0.18 MB
Lịch thi : 12-27/01/15
Ngày: January 8, 2015, 1:46 am - Lượt xem: 5540 - 0.13 MB
Lịch thi lớp ĐH: 24/1 - 25/1/2015
Ngày: January 7, 2015, 8:51 am - Lượt xem: 5220 - 0.01 MB
Lịch thi : 05-11/01/15
Ngày: December 31, 2014, 4:05 am - Lượt xem: 5517 - 0.06 MB
Lịch thi: 29/12/2014-17/01/2015
Ngày: December 25, 2014, 7:40 am - Lượt xem: 5566 - 0.05 MB
Lịch thi: 17/01/2015-18/01/2015
Ngày: December 23, 2014, 2:32 am - Lượt xem: 5390 - 0.01 MB
Lịch thi : 22/12-29/01/15
Ngày: December 18, 2014, 12:45 am - Lượt xem: 5648 - 0.1 MB
Lịch thi : 15-20/12/14
Ngày: December 11, 2014, 1:19 am - Lượt xem: 5056 - 0.06 MB
Lịch thi : 08-14/12/14
Ngày: December 7, 2014, 5:26 pm - Lượt xem: 5105 - 0.1 MB
Lịch thi lớp DH: 13/12 - 28/12/14
Ngày: November 28, 2014, 6:30 am - Lượt xem: 5769 - 0.01 MB
Lịch thi : 24/11-08/12/14
Ngày: November 21, 2014, 2:17 am - Lượt xem: 6094 - 0.09 MB
lich thi: 6-7/12/14
Ngày: November 19, 2014, 1:31 am - Lượt xem: 5652 - 0.01 MB
Lịch thi : 17-23/11/14
Ngày: November 13, 2014, 8:43 am - Lượt xem: 5702 - 0.03 MB
Lịch thi lớp DH: 29/11-07/12/14
Ngày: November 12, 2014, 3:14 am - Lượt xem: 5410 - 0.01 MB
Lịch thi lớp ĐH: 22/11-23/11/14
Ngày: November 3, 2014, 6:44 am - Lượt xem: 5381 - 0.03 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Saturday, 15th of June 2024 - Lượt truy cập: