Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 21CH1A,B
Ngày: December 24, 2021, 7:59 am - Lượt xem: 571 - 0.56 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 20TQ1B (Hiệu chỉnh)
Ngày: December 24, 2021, 7:58 am - Lượt xem: 478 - 0.55 MB
LỊCH THI LẦN 1 - LỚP 18,19,20CĐ_HL
Ngày: December 9, 2021, 2:42 pm - Lượt xem: 593 - 0.58 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 20CĐ1A,B
Ngày: October 22, 2021, 2:21 pm - Lượt xem: 533 - 0.1 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 20CH1A,B
Ngày: October 22, 2021, 2:19 pm - Lượt xem: 602 - 0.1 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK I - 20TQ1B
Ngày: October 12, 2021, 3:24 pm - Lượt xem: 663 - 0.1 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK II - 20TQ1A
Ngày: October 12, 2021, 3:15 pm - Lượt xem: 528 - 0.1 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK II - 20CĐ1A,B
Ngày: October 12, 2021, 3:15 pm - Lượt xem: 646 - 0.1 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK II - 20CH1A,B
Ngày: October 12, 2021, 3:13 pm - Lượt xem: 649 - 0.1 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK IV - 19CT1A và 19CĐ1A
Ngày: October 12, 2021, 3:12 pm - Lượt xem: 503 - 0.1 MB
LỊCH THI LẦN 2-HK IV - 19CH1A,B
Ngày: October 12, 2021, 3:11 pm - Lượt xem: 570 - 0.1 MB
Lịch thi lần 1 HKII lớp 20TQ1B
Ngày: September 18, 2021, 3:36 pm - Lượt xem: 682 - 0.1 MB
Lịch thi lần 1 HKIII lớp 20TQ1A
Ngày: September 10, 2021, 11:43 am - Lượt xem: 920 - 0.1 MB
Lịch thi lần 1 HKV lớp 19CH1A-B
Ngày: September 10, 2021, 11:42 am - Lượt xem: 751 - 0.1 MB
Lịch thi lần 1 HKV lớp 19CT1A
Ngày: September 10, 2021, 11:41 am - Lượt xem: 498 - 0.1 MB
Lịch thi lần 1 HKV lớp 19CĐ1A
Ngày: September 10, 2021, 11:41 am - Lượt xem: 518 - 0.1 MB
Lịch thi lần 1 HKV lớp 19CB1A
Ngày: September 10, 2021, 11:40 am - Lượt xem: 634 - 0.1 MB
LỊCH THI LẦN 1-HKI-20TQ1B
Ngày: July 14, 2021, 2:43 pm - Lượt xem: 669 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 1-HKII-20TQ1A
Ngày: July 14, 2021, 2:43 pm - Lượt xem: 731 - 0.09 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Wednesday, 4th of October 2023 - Lượt truy cập: