Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
LỊCH THI LẦN 2 LỚP 18CĐ-HL
Ngày: March 3, 2021, 3:40 pm - Lượt xem: 662 - 0.09 MB
Lịch thi hk3-lần 1-lớp 19TQ1A
Ngày: March 2, 2021, 8:45 am - Lượt xem: 461 - 0.27 MB
LỊCH THI LẦN 2-CĐ19_HL (Điều chỉnh)
Ngày: January 12, 2021, 9:20 am - Lượt xem: 759 - 0.3 MB
LỊCH THI LẦN 2-CĐ2018-HK5 (Điều chỉnh)
Ngày: January 12, 2021, 9:18 am - Lượt xem: 573 - 0.29 MB
LỊCH THI LẦN 1-CĐ18_HL
Ngày: January 12, 2021, 9:18 am - Lượt xem: 585 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 1-HK1-20TQ1A
Ngày: December 30, 2020, 11:51 am - Lượt xem: 665 - 0.03 MB
LỊCH THI LẦN 1-HK3-19CB1A
Ngày: December 30, 2020, 11:50 am - Lượt xem: 662 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 1-HK3-19CD1A
Ngày: December 30, 2020, 11:50 am - Lượt xem: 478 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 1-HK3-19CH1A,B
Ngày: December 30, 2020, 11:49 am - Lượt xem: 620 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 1-HK3-19CT1A
Ngày: December 30, 2020, 11:48 am - Lượt xem: 478 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 1-HK5-18CH1A-D
Ngày: December 30, 2020, 11:40 am - Lượt xem: 621 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HK1 - LỚP 20CĐ1A,B
Ngày: December 21, 2020, 11:49 am - Lượt xem: 561 - 0.09 MB
LỊCH THI LÀN 1- HK 1- LỚP 20CH1A,B
Ngày: December 21, 2020, 11:47 am - Lượt xem: 712 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 1 - LỚP TC_HL (KTCA)
Ngày: November 23, 2020, 9:47 am - Lượt xem: 560 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HK3 - Lớp 19TQ1A (CCĐ)
Ngày: November 6, 2020, 2:27 pm - Lượt xem: 606 - 0.09 MB
Lịch thi lần 1 - HK5 - 18CĐ1A,B
Ngày: September 28, 2020, 10:23 am - Lượt xem: 687 - 0.09 MB
Lịch thi lần 1 - HK5 - 18CH1A-D
Ngày: September 28, 2020, 10:22 am - Lượt xem: 598 - 0.01 MB
Lịch thi lần 1 - HK5 - 18CT1A
Ngày: September 28, 2020, 10:22 am - Lượt xem: 879 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 19TQ1A
Ngày: September 28, 2020, 10:21 am - Lượt xem: 644 - 0.01 MB
LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 18CH1A-D
Ngày: September 28, 2020, 10:20 am - Lượt xem: 572 - 0.01 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Wednesday, 1st of February 2023 - Lượt truy cập: