Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
LỊCH THI LẦN 1 - LỚP CĐ21_HL
Ngày: November 11, 2022, 1:16 am - Lượt xem: 435 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 2-HKII-LỚP 21TQ1C - HKV - LỚP 20CH1A,B VÀ 20CĐ1A,B
Ngày: November 3, 2022, 4:27 am - Lượt xem: 562 - 0.58 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 21CT1A
Ngày: November 3, 2022, 4:26 am - Lượt xem: 449 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 21CN1A (HOÃN THI)
Ngày: November 3, 2022, 4:25 am - Lượt xem: 527 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 21CĐ1A
Ngày: October 26, 2022, 4:00 am - Lượt xem: 461 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1 - LỚP TC21_HL
Ngày: October 19, 2022, 1:36 am - Lượt xem: 417 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1-HKIII- LỚP 21TQ1A,B
Ngày: October 6, 2022, 2:35 am - Lượt xem: 494 - 0.56 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKII - LỚP 21TQ1C
Ngày: September 6, 2022, 12:54 am - Lượt xem: 574 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1-HKV- LỚP 20CH1A,B
Ngày: August 26, 2022, 6:32 am - Lượt xem: 530 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 1- HKV - LỚP 20CĐ1A-B
Ngày: August 24, 2022, 9:14 am - Lượt xem: 477 - 0.56 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HKII - LỚP 21CH1A-C, 21CĐ, 21CT, 21TQ1A-B (HIỆU CHỈNH)
Ngày: August 24, 2022, 2:29 am - Lượt xem: 581 - 0.59 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKII - LỚP 21CN1A (HIỆU CHỈNH)
Ngày: June 14, 2022, 12:58 am - Lượt xem: 642 - 0.54 MB
LỊCH THI LẦN 1 - LỚP 19, 20, 21_HL (HIỆU CHỈNH)
Ngày: June 10, 2022, 9:29 am - Lượt xem: 577 - 0.44 MB
LiỊCH THI LẦN 1 - HKII - LỚP 21TQ1A-B
Ngày: June 7, 2022, 8:31 am - Lượt xem: 568 - 0.54 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKII - LỚP 21CT1A
Ngày: June 3, 2022, 3:31 am - Lượt xem: 552 - 0.54 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKII - LỚP 21CĐ1A
Ngày: June 3, 2022, 3:29 am - Lượt xem: 509 - 0.54 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKII - LỚP 21CH1A-C
Ngày: June 3, 2022, 3:29 am - Lượt xem: 599 - 0.54 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HKI - LỚP 21CN1A và 21TQ1C
Ngày: June 1, 2022, 7:26 am - Lượt xem: 1008 - 0.36 MB
Lịch thi tốt nghiệp lần 5 - Lớp 16TH
Ngày: May 16, 2022, 3:29 am - Lượt xem: 578 - 0.53 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HKIV - LỚP 20CH1A-B và 20CĐ1A-B
Ngày: April 6, 2022, 8:24 am - Lượt xem: 669 - 0.54 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Friday, 19th of July 2024 - Lượt truy cập: