Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 21TQ1C
Ngày: March 31, 2022, 8:19 am - Lượt xem: 596 - 0.54 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 21CN1A
Ngày: March 21, 2022, 12:54 am - Lượt xem: 609 - 0.54 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HKI - LỚP 21CH1A-B, 21CĐ-CB-CT, 21TQ1A-B
Ngày: March 8, 2022, 12:41 am - Lượt xem: 1023 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HKV LỚP 19CT, 19CĐ - HKIII 20CH, 20TQ1A - HKII LỚP 20TQ1B
Ngày: February 15, 2022, 3:06 am - Lượt xem: 714 - 0.57 MB
LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 18,19,20_HL
Ngày: February 10, 2022, 6:40 am - Lượt xem: 672 - 0.56 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKIV - LỚP 20CĐ1A,B
Ngày: February 8, 2022, 7:24 am - Lượt xem: 720 - 0.55 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKIV - LỚP 20CH1A,B
Ngày: February 8, 2022, 7:24 am - Lượt xem: 792 - 0.55 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 21TQ1A,B
Ngày: December 24, 2021, 8:02 am - Lượt xem: 950 - 0.56 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 21CH1C
Ngày: December 24, 2021, 8:00 am - Lượt xem: 764 - 0.56 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 21CH1A,B
Ngày: December 24, 2021, 7:59 am - Lượt xem: 809 - 0.56 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 20TQ1B (Hiệu chỉnh)
Ngày: December 24, 2021, 7:58 am - Lượt xem: 710 - 0.55 MB
LỊCH THI LẦN 1 - LỚP 18,19,20CĐ_HL
Ngày: December 9, 2021, 2:42 pm - Lượt xem: 871 - 0.58 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 20CĐ1A,B
Ngày: October 22, 2021, 2:21 pm - Lượt xem: 778 - 0.1 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 20CH1A,B
Ngày: October 22, 2021, 2:19 pm - Lượt xem: 875 - 0.1 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK I - 20TQ1B
Ngày: October 12, 2021, 3:24 pm - Lượt xem: 892 - 0.1 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK II - 20TQ1A
Ngày: October 12, 2021, 3:15 pm - Lượt xem: 741 - 0.1 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK II - 20CĐ1A,B
Ngày: October 12, 2021, 3:15 pm - Lượt xem: 864 - 0.1 MB
LỊCH THI LẦN 2 - HK II - 20CH1A,B
Ngày: October 12, 2021, 3:13 pm - Lượt xem: 862 - 0.1 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Friday, 19th of July 2024 - Lượt truy cập: