Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi lần 1 HKII lớp 20TQ1B
Ngày: September 18, 2021, 3:36 pm - Lượt xem: 916 - 0.1 MB
Lịch thi lần 1 HKIII lớp 20TQ1A
Ngày: September 10, 2021, 11:43 am - Lượt xem: 1115 - 0.1 MB
Lịch thi lần 1 HKV lớp 19CH1A-B
Ngày: September 10, 2021, 11:42 am - Lượt xem: 963 - 0.1 MB
Lịch thi lần 1 HKV lớp 19CT1A
Ngày: September 10, 2021, 11:41 am - Lượt xem: 701 - 0.1 MB
Lịch thi lần 1 HKV lớp 19CĐ1A
Ngày: September 10, 2021, 11:41 am - Lượt xem: 710 - 0.1 MB
Lịch thi lần 1 HKV lớp 19CB1A
Ngày: September 10, 2021, 11:40 am - Lượt xem: 852 - 0.1 MB
LỊCH THI LẦN 1-HKI-20TQ1B
Ngày: July 14, 2021, 2:43 pm - Lượt xem: 855 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 1-HKII-20TQ1A
Ngày: July 14, 2021, 2:43 pm - Lượt xem: 983 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 1-HKII-20CĐ1A,B
Ngày: July 14, 2021, 2:42 pm - Lượt xem: 858 - 0.09 MB
LỊCH THI LÀN 1-HKII-20CH1A,B
Ngày: July 14, 2021, 2:42 pm - Lượt xem: 1248 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 1-HK IV-19CT1A
Ngày: July 14, 2021, 2:41 pm - Lượt xem: 717 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 1- HK IV-19CB1A
Ngày: July 14, 2021, 2:41 pm - Lượt xem: 751 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 1-HK IV-19CĐ1A
Ngày: July 14, 2021, 2:40 pm - Lượt xem: 699 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 1-HKIV-19CH1A,B
Ngày: July 14, 2021, 2:39 pm - Lượt xem: 1035 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 2- CĐ18_Học lại
Ngày: April 29, 2021, 5:27 pm - Lượt xem: 881 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 1- 18CĐ_HL
Ngày: March 30, 2021, 5:06 pm - Lượt xem: 1292 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 2 LỚP CĐ2018
Ngày: March 8, 2021, 4:01 pm - Lượt xem: 898 - 0.1 MB
LỊCH THI LẦN 2 LỚP 19CB1A
Ngày: March 8, 2021, 4:00 pm - Lượt xem: 794 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 2 LỚP 19CT1A
Ngày: March 8, 2021, 4:00 pm - Lượt xem: 1003 - 0.1 MB
LỊCH THI LẦN 2 LỚP 19CĐ1A (ĐIỀU CHỈNH)
Ngày: March 8, 2021, 3:59 pm - Lượt xem: 811 - 0.34 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Saturday, 15th of June 2024 - Lượt truy cập: