Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
LỊCH THI LẦN 1 - HK3 - Lớp 19TQ1A (CCĐ)
Ngày: November 6, 2020, 2:27 pm - Lượt xem: 853 - 0.09 MB
Lịch thi lần 1 - HK5 - 18CĐ1A,B
Ngày: September 28, 2020, 10:23 am - Lượt xem: 965 - 0.09 MB
Lịch thi lần 1 - HK5 - 18CH1A-D
Ngày: September 28, 2020, 10:22 am - Lượt xem: 826 - 0.01 MB
Lịch thi lần 1 - HK5 - 18CT1A
Ngày: September 28, 2020, 10:22 am - Lượt xem: 1397 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 19TQ1A
Ngày: September 28, 2020, 10:21 am - Lượt xem: 893 - 0.01 MB
LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 18CH1A-D
Ngày: September 28, 2020, 10:20 am - Lượt xem: 802 - 0.01 MB
Lịch thi lần 2 - lớp 19CT1A
Ngày: September 21, 2020, 11:21 am - Lượt xem: 796 - 0.01 MB
Lịch thi lần 2 - lớp 19CĐ1A
Ngày: September 21, 2020, 11:20 am - Lượt xem: 1023 - 0.01 MB
Lịch thi lần 2 - lớp 19CB1A
Ngày: September 21, 2020, 11:20 am - Lượt xem: 918 - 0.01 MB
Lịch thi lần 2 - lớp 19CH1A,B
Ngày: September 21, 2020, 11:19 am - Lượt xem: 1282 - 0.01 MB
Lịch thi lần 2 - lớp 18CĐ1A,B
Ngày: September 21, 2020, 11:18 am - Lượt xem: 918 - 0.01 MB
LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 19CĐ_HL (cập nhật 28.09.2020-môn MẠCHĐIỆN)
Ngày: September 11, 2020, 10:39 am - Lượt xem: 1136 - 0.01 MB
LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 18CĐ_HL
Ngày: September 11, 2020, 10:39 am - Lượt xem: 1230 - 0.01 MB
LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 19TQ_HL (cập nhật 16.09.2020)
Ngày: September 10, 2020, 11:54 am - Lượt xem: 1037 - 0.01 MB
LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 17CĐ_HL (cập nhật 16.09.2020)
Ngày: September 10, 2020, 11:53 am - Lượt xem: 1185 - 0.01 MB
Lịch thi lớp CĐ-HL (môn Hóa ĐC)
Ngày: August 27, 2020, 11:06 am - Lượt xem: 885 - 0.01 MB
Lịch thi lớp 19TQ-HL (đợt 2)
Ngày: August 13, 2020, 3:59 pm - Lượt xem: 877 - 0.01 MB
Lịch thi lớp 18CĐ_HL
Ngày: August 11, 2020, 3:34 pm - Lượt xem: 1194 - 0.01 MB
Lịch Thi lần 1 - lớp 19TQ1A
Ngày: August 11, 2020, 3:16 pm - Lượt xem: 945 - 0.01 MB
Lịch Thi đợt 1 - Lớp CĐ_HL
Ngày: July 21, 2020, 5:55 pm - Lượt xem: 1299 - 0.01 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Thursday, 7th of December 2023 - Lượt truy cập: