Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
LỊCH THI LẦN 1 - CĐ_HL (điều chỉnh)
Ngày: December 24, 2019, 4:13 pm - Lượt xem: 963 - 0.01 MB
LỊCH THI LẦN1-LỚP TC_HL
Ngày: December 24, 2019, 3:50 pm - Lượt xem: 1058 - 0.01 MB
LỊCH THI LẦN 1 LỚP 17CK1A
Ngày: December 23, 2019, 11:17 am - Lượt xem: 900 - 0.01 MB
GV coi thi tuần 23-29122019
Ngày: December 19, 2019, 3:56 pm - Lượt xem: 982 - 1.73 MB
GV coi thi tuần 16-22122019
Ngày: December 13, 2019, 4:14 pm - Lượt xem: 1040 - 0.55 MB
LỊCH THI LẦN 1 LỚP 17CH_HL (điều chỉnh)
Ngày: December 6, 2019, 9:30 am - Lượt xem: 1139 - 0.02 MB