Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi lần 1 - HK5 - 18CH1A-D
Ngày: September 28, 2020, 10:22 am - Lượt xem: 983 - 0.01 MB
Lịch thi lần 1 - HK5 - 18CT1A
Ngày: September 28, 2020, 10:22 am - Lượt xem: 1532 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 19TQ1A
Ngày: September 28, 2020, 10:21 am - Lượt xem: 1038 - 0.01 MB
LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 18CH1A-D
Ngày: September 28, 2020, 10:20 am - Lượt xem: 938 - 0.01 MB
Lịch thi lần 2 - lớp 19CT1A
Ngày: September 21, 2020, 11:21 am - Lượt xem: 976 - 0.01 MB
Lịch thi lần 2 - lớp 19CĐ1A
Ngày: September 21, 2020, 11:20 am - Lượt xem: 1168 - 0.01 MB
Lịch thi lần 2 - lớp 19CB1A
Ngày: September 21, 2020, 11:20 am - Lượt xem: 1061 - 0.01 MB
Lịch thi lần 2 - lớp 19CH1A,B
Ngày: September 21, 2020, 11:19 am - Lượt xem: 1450 - 0.01 MB
Lịch thi lần 2 - lớp 18CĐ1A,B
Ngày: September 21, 2020, 11:18 am - Lượt xem: 1073 - 0.01 MB
LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 19CĐ_HL (cập nhật 28.09.2020-môn MẠCHĐIỆN)
Ngày: September 11, 2020, 10:39 am - Lượt xem: 1278 - 0.01 MB
LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 18CĐ_HL
Ngày: September 11, 2020, 10:39 am - Lượt xem: 1379 - 0.01 MB
LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 19TQ_HL (cập nhật 16.09.2020)
Ngày: September 10, 2020, 11:54 am - Lượt xem: 1197 - 0.01 MB
LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 17CĐ_HL (cập nhật 16.09.2020)
Ngày: September 10, 2020, 11:53 am - Lượt xem: 1332 - 0.01 MB
Lịch thi lớp CĐ-HL (môn Hóa ĐC)
Ngày: August 27, 2020, 11:06 am - Lượt xem: 1034 - 0.01 MB
Lịch thi lớp 19TQ-HL (đợt 2)
Ngày: August 13, 2020, 3:59 pm - Lượt xem: 1024 - 0.01 MB
Lịch thi lớp 18CĐ_HL
Ngày: August 11, 2020, 3:34 pm - Lượt xem: 1344 - 0.01 MB
Lịch Thi lần 1 - lớp 19TQ1A
Ngày: August 11, 2020, 3:16 pm - Lượt xem: 1121 - 0.01 MB
Lịch Thi đợt 1 - Lớp CĐ_HL
Ngày: July 21, 2020, 5:55 pm - Lượt xem: 1448 - 0.01 MB
Lịch Thi đợt 1 - Lớp 19CĐ_HL (cập nhật 30.07.20)
Ngày: July 21, 2020, 5:54 pm - Lượt xem: 1251 - 0.01 MB
Lịch Thi đợt 1 - Lớp 18CT1A
Ngày: July 21, 2020, 5:44 pm - Lượt xem: 1122 - 0.01 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Saturday, 15th of June 2024 - Lượt truy cập: