Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày 05/7/2024, Cùng nhận định giá trị tiềm năng hợp tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ công tơ điện tử thu thập dữ liệu công tơ từ xa áp dụng trên lưới điện tại Việt Nam giữa nhà sản xuất và đơn vị giáo dục đào tạo nghề chuyên ngành điện lực, Trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh (HEPC) và Công ty Cổ phần Thiết bị điện VINASINO (Công ty VINASINO) đã tiến hành ký kết Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác phát triển nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực công tơ điện tử và thu thập dữ liệu công tơ từ xa.


THÔNG BÁO V/v: Học bổng dành cho sinh viên Việt nam của Trường Cao Đẳng Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh đi du học 05 tháng tại Trường Cao đẳng Anan (Nhật Bản).Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Friday, 19th of July 2024 - Lượt truy cập: 3290241

Ghi nhận, phản ảnh, triển khai các hoạt động, ý tưởng, giải pháp về chuyển đổi số theo 06 nhóm lĩnh vực: Quản trị; Đầu tư xây dựng; Kỹ thuật và An toàn ; Kinh doanh & Dịch vụ khách hàng; VT & CNTT; Truyền thông & Chuyển đổi nhận thức.

Trong quý 2/2021, Tổng công ty điện lực miền Nam (EVN SPC) phối hợp Công ty CP Tư vấn và đào tạo SMartPro đã đào tạo trên 12 lớp cho gần 843 học viên dành cho các đối tượng lãnh đạo quản lý, điều hành với tổng thời gian 04 tháng kể từ tháng 05 đến nay.

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã hoàn thành xây dựng và đăng ký kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số và ứng dụng Cách mạng công nghệ 4.0 giai đoạn 2021- 2025 trình Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).