Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: December 11, 2023, 4:09 am - Lượt xem: 162
  • Công nhận chuyển điểm sinh viên Phan Minh Tâm lớp 23TQ1D - Ngày: December 11, 2023, 3:17 am - Lượt xem: 146
  • Công nhận chuyển điểm sinh viên Lê Nhật Trường lớp 23TQ1C - Ngày: December 11, 2023, 2:57 am - Lượt xem: 104
  • Công nhận chuyển điểm sinh viên Giang Hoàng Nam lớp 23TQ1C - Ngày: December 11, 2023, 2:49 am - Lượt xem: 103


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Monday, 27th of May 2024 - Lượt truy cập: