Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: September 25, 2023, 8:17 am - Lượt xem: 10
  • Công nhận chuyển điểm sinh viên Trương Đăng Khoa (lớp 23TQ1B) - Ngày: September 25, 2023, 8:16 am - Lượt xem: 13
  • Công nhận chuyển điểm sinh viên Võ Quốc Anh (lớp 23CH1B) - Ngày: September 25, 2023, 8:14 am - Lượt xem: 14
  • Công nhận chuyển điểm sinh viên Lê Quang Huy (lớp 23TQ1B) - Ngày: September 18, 2023, 1:49 am - Lượt xem: 17


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Wednesday, 4th of October 2023 - Lượt truy cập: