Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: February 23, 2023, 1:31 am - Lượt xem: 125 - 0.55 MB
  • Công nhận chuyển điểm sinh viên Nguyễn Thanh Phong (22CH1A_55) - Ngày: April 12, 2023, 2:33 am - Lượt xem: 46
  • Công nhận chuyển điểm sinh viên Nguyễn Thuận (22CĐ1A_37) - Ngày: February 23, 2023, 1:31 am - Lượt xem: 125
  • Công nhận miễn môn học sinh viên Phạm Văn Trí (22CH1A_49) - Ngày: February 20, 2023, 8:05 am - Lượt xem: 103


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Sunday, 28th of May 2023 - Lượt truy cập: