Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: September 5, 2023, 1:42 am - Lượt xem: 125 - 0.73 MB
 • Chuyển điểm Nguyễn Hữu Tài 23TQ1C - Ngày: June 27, 2024, 9:41 am - Lượt xem: 36
 • Chuyển điểm lần 2 cho học sinh sinh viên Nguyễn Thành Trung lớp 23TQ1C - Ngày: June 25, 2024, 4:25 pm - Lượt xem: 29
 • Chuyển điểm NGUYỄN NHẬT HIẾU_23TQ1C (lần 2) - Ngày: June 24, 2024, 9:35 am - Lượt xem: 27
 • Công nhận chuyển điểm sinh viên Phan Trọng Hiếu lớp 23TQ1C - Ngày: December 11, 2023, 4:09 am - Lượt xem: 188
 • Công nhận chuyển điểm sinh viên Phan Minh Tâm lớp 23TQ1D - Ngày: December 11, 2023, 3:17 am - Lượt xem: 169
 • Công nhận chuyển điểm sinh viên Lê Nhật Trường lớp 23TQ1C - Ngày: December 11, 2023, 2:57 am - Lượt xem: 132
 • Công nhận chuyển điểm sinh viên Giang Hoàng Nam lớp 23TQ1C - Ngày: December 11, 2023, 2:49 am - Lượt xem: 125
 • Công nhận chuyển điểm sinh viên Huỳnh Văn Trí lớp 23TQ1C - Ngày: December 11, 2023, 2:14 am - Lượt xem: 132
 • Công nhận chuyển điểm sinh viên Nguyễn Hữu Khoa lớp 23TQ1C - Ngày: December 8, 2023, 8:23 am - Lượt xem: 128
 • Công nhận chuyển điểm sinh viên Nguyễn Quốc Hùng lớp 23TQ1D - Ngày: December 8, 2023, 8:22 am - Lượt xem: 114


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 19th of July 2024 - Lượt truy cập: