Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: November 8, 2023, 1:27 am - Lượt xem: 127 - 0.73 MB
 • Công nhận chuyển điểm sinh viên Phan Trọng Hiếu lớp 23TQ1C - Ngày: December 11, 2023, 4:09 am - Lượt xem: 142
 • Công nhận chuyển điểm sinh viên Phan Minh Tâm lớp 23TQ1D - Ngày: December 11, 2023, 3:17 am - Lượt xem: 129
 • Công nhận chuyển điểm sinh viên Lê Nhật Trường lớp 23TQ1C - Ngày: December 11, 2023, 2:57 am - Lượt xem: 87
 • Công nhận chuyển điểm sinh viên Giang Hoàng Nam lớp 23TQ1C - Ngày: December 11, 2023, 2:49 am - Lượt xem: 85
 • Công nhận chuyển điểm sinh viên Huỳnh Văn Trí lớp 23TQ1C - Ngày: December 11, 2023, 2:14 am - Lượt xem: 90
 • Công nhận chuyển điểm sinh viên Nguyễn Hữu Khoa lớp 23TQ1C - Ngày: December 8, 2023, 8:23 am - Lượt xem: 83
 • Công nhận chuyển điểm sinh viên Nguyễn Quốc Hùng lớp 23TQ1D - Ngày: December 8, 2023, 8:22 am - Lượt xem: 81
 • Công nhận chuyển điểm sinh viên Hồ Vũ Khôi Nguyên (23TQ1B_23) - Ngày: November 8, 2023, 1:27 am - Lượt xem: 127
 • Công nhận chuyển điểm sinh viên Nguyễn Phan Đăng Khoa (lớp 23CH1C) - Ngày: November 2, 2023, 12:44 am - Lượt xem: 114
 • Công nhận chuyển điểm sinh viên Võ Hải Đăng (lớp 23TQ1A) - Ngày: October 30, 2023, 3:27 am - Lượt xem: 100


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 23rd of April 2024 - Lượt truy cập: