Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Nhằm hỗ trợ Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh xây dựng cơ sở dữ liệu về sinh viên sau khi tốt nghiệp - phục vụ đánh giá, điều chỉnh và đổi mới chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của xã hội, rất mong các cựu sinh viên cung cấp các thông tin trong phiếu khảo sát dưới đây. Thời gian thực hiện khoảng 5 - 10 phút.
Thông tin này sẽ được bảo mật,và chỉ sử dụng để liên lạc giữa nhà trường với các bạn Cựu sinh viên.

Sinh viên truy cập vào link: Nhấn vào đây

Ngày: April 3, 2023, 4:17 am - Lượt xem: 209
  • Khảo sát ý kiến sinh viên tốt nghiệp - HEPC - Ngày: April 3, 2023, 4:17 am - Lượt xem: 209


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Saturday, 15th of June 2024 - Lượt truy cập: