thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vnChức năng, nhiệm vụ phòng TCKT Trường Cao Đẳng Điện lực TPHCM

            - Phòng Tài chính Kế toán là đơn vị thuộc bộ máy quản lý của Nhà Trường, tham mưu cho BGH trong lĩnh vực quản lý tài chính và tổ chức hạch toán kế toán. Giám sát hoạt động của Trường theo đúng các chuẩn mực và Luật Kế toán hiện hành nhằm phản ánh kịp thời, chính xác, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh  và tài sản của trường.

             - Tổng hợp kết quả kinh doanh, lập báo cáo kế toán thống kê, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh để phục vụ cho việc kiểm tra thực hiện kế hoạch của trường.

            - Chủ trì trong việc thực hiện định kỳ công tác báo cáo tài chính, kiểm kê, đánh giá tài sản trong Trường, kiến nghị thanh lý tài sản vật tư tồn đọng, kém chất lượng, không có nhu cầu sử dụng.

            - Đề xuất kiến nghị với BGH về việc thực hiện các quy chế quản lý tài chính, kế hoạch tài chính, sử dụng các loại vốn vào sản xuất kinh doanh đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh tế, thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, dự thảo đệ trình phương án phân phối lợi nhuận hàng năm theo quy định của EVN.

            - Phối hợp với các phòng chức năng khác về việc khai thác, sử dụng các tài sản, máy móc, vật kiến trúc của Nhà trường  một cách có hiệu quả nhất.

           - Phối hợp với các phòng ban trong Trường để cùng hoàn thành công việc được giao.

            - Ghi chép để phản ánh chính xác, kịp thời và có hệ thống. Đôn đốc thanh quyết toán với khách hàng.

            - Theo dõi công nợ của trường, phản ánh và đề xuất kế hoạch thu, chi và các hình thức thanh toán cho GV-CBCNV và khách hàng. Thực hiện công tác thanh toán. Kết hợp với Phòng Tổ chức Hành chính xây dựng tổng quỹ tiền lương và xét duyệt phân bổ quỹ tiền lương.

            - Thực hiện quyết toán đúng tiến độ.  Tổ chức thực hiện công tác kiểm kê hàng năm. Báo cáo tài chính hàng quý, năm trước BGH và cấp trên.

            - Lưu trữ, bảo quản, giữ gìn bí mật các chứng từ, số liệu tài chính kế toán theo qui định hiện hành và phân cấp quản lý của nhà trường.


Ngày: June 3, 2015, 2:13 am - Lượt xem: 1911
  • SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - Ngày: June 3, 2015, 2:13 am - Lượt xem: 1911


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Tuesday, 18th of May 2021 - Lượt truy cập: