Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Trong năm 2014 phòng TCKT đã đề xuất việc liên kết thu học phí SVHS qua ngân hàng Agribank- CN Bắc Sài Gòn. và đã được lãnh đạo hai đơn vị nhất trí. Qua thời gian tiến hành khảo sát và triển khai đến tháng 04/2015 đã đưa vào áp dụng thử nghiệm thu các lớp gồm: Lớp 13NQ1A, 13NQ1B, 13NQ1C; 13NQ1D và 13NQ1E .
 Dự kiến sau thời gian thử nghiệm sẽ áp dụng rộng rãi vào năm học mới.

Ngày: June 25, 2015, 5:54 am - Lượt xem: 3357
  • Thu học phí SVHS - Ngày: June 25, 2015, 5:54 am - Lượt xem: 3357


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Tuesday, 23rd of April 2024 - Lượt truy cập: