Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Trường Cao Đẳng Điện Lực TP. Hồ Chí Minh thông báo đến  toàn thể sinh viên lớp D5H14B  về việc nộp học phí qua hệ thống ngân hàng Agribank. Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học sinh trong việc nộp học phí,  trường đã liên kết với Ngân hàng Agribank – CN Bắc Sài Gòn để thu học phí. (Thời gian nộp học phí chậm nhất là đến ngày 20/05/2015, nếu sinh viên nộp trể hạn sẽ bị cấm thi, nhà trường không giải quyết các trường hợp nộp trể hạn). Học sinh nộp học phí cho trường xin ghi theo hướng dẫn sau:

      

*Chủ tài khoản :Trường Cao Đẳng Điện Lực TP. Hồ Chí Minh .

*Số tài khoản    : 6321201009340 , Tại : Ngân hàng  Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – CN Bắc Sài Gòn  - TPHCM

*Nội dung ghi như sau: Họ tên - Mã số sinh viên- nộp học phí học kỳ…

(Ví dụ: Nguyễn văn A –13NQ1B-38- nộp học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015)

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ phòng TCKT qua số ĐT: 08-22155665.

Ngày: May 19, 2015, 7:59 am - Lượt xem: 4477
  • THÔNG BÁO - Ngày: May 25, 2015, 4:00 am - Lượt xem: 3516
  • Thông báo nộp học phí qua hệ thống Ngân hàng - Ngày: May 19, 2015, 7:59 am - Lượt xem: 4477


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Sunday, 10th of December 2023 - Lượt truy cập: