Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Cơ cấu tổ chức của Phòng gồm:

- 01 Trưởng phòng            

- 11 Nhân viên

Chia thành 4 bộ phận chính:  Quản Trị; Nhà Nghỉ; Xe Công Xa; Vật tư - XDCB - CNTT.

 

Danh sách nhân sự Phòng Đào tạo:

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Dương Tấn Nguyên

Trưởng phòng

2

Đào Văn Thanh

Nhân viên

3

Đào Thiện Chí

Nhân viên

4

Nguyễn Văn Chung

Nhân viên

5

Đỗ Thị Ngọc Tiên

Nhân viên

6

Lê Thanh Hải

Nhân viên

7

Nguyễn Thị Năm

Nhân viên

8

Phan Thị Ngọc Giàu

Nhân viên

9

Nguyễn Ngọc Khánh Dũng

Nhân viên

10

Ngô Hoàng Thanh

Nhân viên

11

Huỳnh Đăng Thanh

Nhân viên

12

Nguyễn Duy Thắng

Nhân viên

Ngày: October 11, 2017, 10:08 am - Lượt xem: 1468
  • Cơ cấu tổ chức Phòng Quản trị - Ngày: October 11, 2017, 10:08 am - Lượt xem: 1468
  • Giới thiệu Phòng Quản trị - Ngày: October 11, 2017, 9:05 am - Lượt xem: 1529


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Friday, 19th of July 2024 - Lượt truy cập: