Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

LỊCH KIỂM KÊ

Kèm  theo Quyết định kiểm kê số:………. /QĐ-CĐHCM-TCKT, ngày ……/…../2017

___________

 

Để công tác kiểm kê đạt kết quả, Hội đồng kiểm kê yêu cầu các Phòng, Khoa, Trung tâm trực thuộc Nhà trường căn cứ danh mục tài sản do Hội đồng kiểm kê cung cấp tiến hành rà soát  đối chiếu với tài sản công cụ đang quản lý xem có sai lệch gì không và bố trí Cán bộ phụ trách cùng Hội đồng thực hiện công tác kiểm kê theo lịch phân công như sau:

 

STT

Thời gian kiểm kê

Đơn vị kiểm kê

1

Ngày   18-9-2017            

-   Phòng Tài chính Kế toán

2

Ngày   20-9-2017

-   Phòng Đào tạo

3

Ngày   22-9-2017

-   Khoa Đào tạo nâng cao

4

Ngày   25-9-2017

-   Phòng  TCHC

5

Ngày   26-9-2017

-   Phòng Quản Trị

6

Ngày   27-9-2017

-   Phòng Quản lý SVHS

7

Ngày   28,29/9/2017;3,4, 5,6 /10/2017 

-   Khoa Hệ thống điện

8

Ngày   03-10-2017 đến ngày  07-10-2017

-   Khoa Điện công nghiệp

9

Ngày   09-10-2017 đến ngày  13-10-2017

-   Kiểm kê Kho Vật tư

10

Ngày   16-10-2017 đến ngày  20-10-2017

-   Khoa  KHCB-KT

11

Ngày   23-10-2017                         

-   Phòng QLKH & HTQT

12

Ngày   24-10-2017 đến ngày  27-10-2017

-   Nhà G

13

Ngày   06-11-2017 đến ngày  10-11-2015

-   KTX 7 tầng

14

Ngày   14-11-2017

-   Trung tâm  Công nghệ Năng lượng

15

Ngày   21-11-2015 đến ngày  24-11-2017 

-   Khoa  KTCS

16

Ngày   27-11-2017 đến ngày  30-11-2017

-   Thư viện

 

 

                                     HỘI ĐỒNG KIỂM KÊ      

Ngày: October 11, 2017, 10:19 am - Lượt xem: 1268
  • Thông báo Về việc gia hạn thời gian đấu thầu khai thác Dịch vụ Căng tin tại khu KTX 07 tầng - Ngày: January 3, 2018, 10:53 am - Lượt xem: 1488
  • Thông báo Về việc tổ chức đấu thầu khai thác Dịch vụ Căng tin tại khu KTX 07 tầng - Ngày: December 25, 2017, 3:44 pm - Lượt xem: 1296
  • Lịch kiểm kê năm 2017 - Ngày: October 11, 2017, 10:19 am - Lượt xem: 1268


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Thursday, 18th of July 2024 - Lượt truy cập: