Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

- Danh sách các sinh viên đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp theo qui chế chuẩn đầu ra.
- Các sinh viên coi thêm thông tin ở sổ tay sinh viên.

Ngày: June 26, 2017, 4:13 am - Lượt xem: 2624 - 0.03 MB
  • Lịch thi dự kiến 2018 - Ngày: November 22, 2017, 3:59 am - Lượt xem: 3123
  • Danh sách sinh viên đủ điều nhận bằng tốt nghiệp 06/07/2017 - Ngày: June 26, 2017, 4:13 am - Lượt xem: 2624
  • Gala mừng Giáng sinh 2015 - Năm mới 2016 - Ngày: September 30, 2016, 3:37 am - Lượt xem: 1769


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Thursday, 7th of December 2023 - Lượt truy cập: