Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Đăng ký từ ngày 01/10/2017

- Tin học cơ bản: số lượng từ 25 học viên trở lên

- Anh văn A1 – A2: số lượng từ 35 học viên trở lên

Ngày: October 11, 2017, 8:51 am - Lượt xem: 1887 - 0.02 MB
 • Danh sách SV dự thi Hội đồng cấp chứng chỉ đào tạo ngày 03/12/2023 - Ngày: November 28, 2023, 1:42 am - Lượt xem: 182
 • Lịch thi dự kiến 2018 - Ngày: November 22, 2017, 3:58 am - Lượt xem: 2872
 • Thông báo khai giảng Quý 4 - Ngày: October 11, 2017, 8:51 am - Lượt xem: 1887
 • Thông báo thi cấp chứng nhận đào tạo - Ngày: August 25, 2017, 8:15 am - Lượt xem: 2449
 • Nhận chứng nhận đợt thi 04/06 - Ngày: August 25, 2017, 8:13 am - Lượt xem: 1809
 • Thông báo khai giảng Quý 3 - Ngày: August 25, 2017, 8:11 am - Lượt xem: 1331
 • Danh sách sinh viên đủ điều nhận bằng tốt nghiệp 06/07/2017 - Ngày: June 26, 2017, 4:19 am - Lượt xem: 2603
 • Danh sách sinh viên đủ điều nhận bằng tốt nghiệp 16/01/2016 - Ngày: January 16, 2017, 7:08 am - Lượt xem: 2152
 • Danh sách sinh viên đủ điều nhận bằng tốt nghiệp 15/11/2016 - Ngày: November 16, 2016, 3:35 am - Lượt xem: 2489
 • Chuyển đổi hình thức cấp chứng chỉ đào tạo - Ngày: September 30, 2016, 2:02 am - Lượt xem: 2955


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 27th of May 2024 - Lượt truy cập: