Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Trung tâm NN-TH trường Cao đẳng Điện lực TP HCM thông báo tới các sinh viên lịch thi dự kiến năm 2018. Dự kiến Trung tâm sẽ tổ chức thi cấp chứng nhận đào tạo vào tuần đầu, tháng cuối của mỗi quý khi đủ số lượng thành lập hội đồng thi.

STT

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

NGÀY THI

SỐ LƯỢNG NGÀY NHẬN ĐĂNG KÝ

BẮT ĐẦU

KẾT THÚC

1

02/01/2018

27/01/2018

04/03/2018

20

2

02/04/2018

25/05/2018

03/06/2018

40

3

30/07/2018

31/08/2018

09/09/2018

25

4

01/10/2018

09/11/2018

02/12/2018

30


Các sinh viên và cựu sinh viên chưa đủ điều kiện nhận bằng gốc sắp xếp thời gian đăng ký trước ít nhất 03 tuần ngày thi để Trung tâm xếp phòng thi.

Quá thời hạn đăng ký Trung tâm sẽ không bổ xung danh sách thi do đã sắp phòng và mời giáo viên với số lượng chốt trước  ngày thi 02 tuần.


Ngày: November 22, 2017, 3:58 am - Lượt xem: 2784
 • Danh sách SV dự thi Hội đồng cấp chứng chỉ đào tạo ngày 03/12/2023 - Ngày: November 28, 2023, 1:42 am - Lượt xem: 50
 • Lịch thi dự kiến 2018 - Ngày: November 22, 2017, 3:58 am - Lượt xem: 2784
 • Thông báo khai giảng Quý 4 - Ngày: October 11, 2017, 8:51 am - Lượt xem: 1826
 • Thông báo thi cấp chứng nhận đào tạo - Ngày: August 25, 2017, 8:15 am - Lượt xem: 2397
 • Nhận chứng nhận đợt thi 04/06 - Ngày: August 25, 2017, 8:13 am - Lượt xem: 1759
 • Thông báo khai giảng Quý 3 - Ngày: August 25, 2017, 8:11 am - Lượt xem: 1283
 • Danh sách sinh viên đủ điều nhận bằng tốt nghiệp 06/07/2017 - Ngày: June 26, 2017, 4:19 am - Lượt xem: 2512
 • Danh sách sinh viên đủ điều nhận bằng tốt nghiệp 16/01/2016 - Ngày: January 16, 2017, 7:08 am - Lượt xem: 2105
 • Danh sách sinh viên đủ điều nhận bằng tốt nghiệp 15/11/2016 - Ngày: November 16, 2016, 3:35 am - Lượt xem: 2444
 • Chuyển đổi hình thức cấp chứng chỉ đào tạo - Ngày: September 30, 2016, 2:02 am - Lượt xem: 2880


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 7th of December 2023 - Lượt truy cập: