Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

1.       Yêu cầu

a.     Bậc Cao đẳng

Sinh viên khi tốt nghiệp Cao đẳng chính quy, phải đạt các yêu cầu về trình độ Tiếng Anh như sau:

-       Hoàn tất các học phần Tiếng Anh trong chương trình đào tạo.

-       Có chứng chỉ do trường CĐĐL Tp. HCM cấp (tương đương A2); hoặc chứng chỉ A2 (khung tham chiếu Châu Âu), Toiec 300 do các Trung tâm khảo thí tiếng Anh cấp (VUS, ĐHSP, IIG VIET NAM, TTKTTA – ĐHQGTP.HCM, ...)

b.    Bậc Trung cấp chuyên nghiệp

Học sinh khi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp phải đạt các yêu cầu về trình độ Tiếng Anh như sau:

-       Hoàn tất các học phần Tiếng Anh trong chương trình đào tạo.

-       Có chứng chỉ do trường CĐĐL Tp. HCM cấp (tương đương A1); hoặc chứng chỉ A1 (khung tham chiếu Châu Âu), Toiec 250 do các Trung tâm khảo thí Tiếng Anh cấp.

2.       Quy định

-       Trường Cao đẳng Điện lực Tp. Hồ Chí Minh công nhận chứng chỉ tương đương A1, A2 do Nhà trường cấp; hoặc chứng chỉ A1, A2 (khung tham chiếu Châu Âu), Toiec, Toefl do các Trung tâm khảo thí Tiếng Anh cấp.

-       Đối với khối Cao đẳng, sinh viên có thể học tại trung tâm của trường và thi chứng chỉ A1 để chuyển điểm cho môn Tiếng Anh 1 và chứng chỉ A2 để chuyển điểm cho môn Tiếng Anh 2 trong chương trình đào tạo – theo quy định.

-       Đối với khối TCCN, học sinh có thể học tại trung tâm của trường và thi chứng chỉ A1 để chuyển điểm cho môn Tiếng Anh 2 trong chương trình đào tạo – theo quy định.

 

BAN GIÁM HIỆU

 (đã ký)

 

TS. PHẠM XUÂN KHANG

KHOA KHCB – KT

 (đã ký)

 

Th.S NGUYỄN XUÂN NGUYÊN

Ngày: September 30, 2016, 1:58 am - Lượt xem: 2729
 • Lịch thi dự kiến 2018 - Ngày: November 22, 2017, 3:58 am - Lượt xem: 2600
 • Thông báo khai giảng Quý 4 - Ngày: October 11, 2017, 8:51 am - Lượt xem: 1695
 • Thông báo thi cấp chứng nhận đào tạo - Ngày: August 25, 2017, 8:15 am - Lượt xem: 2223
 • Nhận chứng nhận đợt thi 04/06 - Ngày: August 25, 2017, 8:13 am - Lượt xem: 1608
 • Thông báo khai giảng Quý 3 - Ngày: August 25, 2017, 8:11 am - Lượt xem: 1154
 • Danh sách sinh viên đủ điều nhận bằng tốt nghiệp 06/07/2017 - Ngày: June 26, 2017, 4:19 am - Lượt xem: 2237
 • Danh sách sinh viên đủ điều nhận bằng tốt nghiệp 16/01/2016 - Ngày: January 16, 2017, 7:08 am - Lượt xem: 1922
 • Danh sách sinh viên đủ điều nhận bằng tốt nghiệp 15/11/2016 - Ngày: November 16, 2016, 3:35 am - Lượt xem: 2302
 • Chuyển đổi hình thức cấp chứng chỉ đào tạo - Ngày: September 30, 2016, 2:02 am - Lượt xem: 2659
 • QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC HỆ CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2014 - Ngày: September 30, 2016, 1:59 am - Lượt xem: 3151


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 1st of December 2022 - Lượt truy cập: