Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: November 8, 2023, 1:27 am - Lượt xem: 82 - 0.73 MB

Ngày: November 2, 2023, 12:44 am - Lượt xem: 52 - 0.74 MB

Ngày: October 30, 2023, 3:27 am - Lượt xem: 51 - 0.73 MB

Ngày: October 6, 2023, 1:57 am - Lượt xem: 62 - 0.74 MB

Ngày: September 25, 2023, 8:17 am - Lượt xem: 58 - 0.73 MB
 • Công nhận chuyển điểm sinh viên Trương Đăng Khoa (lớp 23TQ1B) - Ngày: September 25, 2023, 8:16 am - Lượt xem: 63
 • Công nhận chuyển điểm sinh viên Võ Quốc Anh (lớp 23CH1B) - Ngày: September 25, 2023, 8:14 am - Lượt xem: 70
 • Công nhận chuyển điểm sinh viên Lê Quang Huy (lớp 23TQ1B) - Ngày: September 18, 2023, 1:49 am - Lượt xem: 57
 • Công nhận chuyển điểm sinh viên Thái Trung Đan (lớp 23CH1B) - Ngày: September 15, 2023, 7:07 am - Lượt xem: 55
 • Công nhận chuyển điểm sinh viên Âu Minh Mẫn (lớp 23TQ1B) - Ngày: September 13, 2023, 6:54 am - Lượt xem: 63
 • Công nhận chuyển điểm sinh viên Huỳnh Nhựt Thanh (lớp 23CH1B) - Ngày: September 5, 2023, 1:42 am - Lượt xem: 73
 • Công nhận chuyển điểm sinh viên Nguyễn Thành Trung (lớp 23TQ1B) - Ngày: September 5, 2023, 1:41 am - Lượt xem: 70
 • Công nhận chuyển điểm sinh viên Trượng Văn Thông (lớp 23CĐ1A) - Ngày: September 5, 2023, 1:38 am - Lượt xem: 55
 • Công nhận chuyển điểm sinh viên Lê Đức Tiến (22CH1B_40) - Ngày: July 17, 2023, 1:38 am - Lượt xem: 80
 • Công nhận chuyển điểm sinh viên Nguyễn Thanh Phong (22CH1A_55) - Ngày: April 12, 2023, 2:33 am - Lượt xem: 118
 • Công nhận chuyển điểm sinh viên Nguyễn Thuận (22CĐ1A_37) - Ngày: February 23, 2023, 1:31 am - Lượt xem: 224
 • Công nhận miễn môn học sinh viên Phạm Văn Trí (22CH1A_49) - Ngày: February 20, 2023, 8:05 am - Lượt xem: 209


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 7th of December 2023 - Lượt truy cập: