Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: April 11, 2018, 9:41 am - Lượt xem: 904 - 0.06 MB

Ngày: April 11, 2018, 9:40 am - Lượt xem: 962 - 0.03 MB

Ngày: April 11, 2018, 9:39 am - Lượt xem: 989 - 0.04 MB
 • Mẫu 1: Đơn đề nghị nghỉ học tạm thời - Ngày: August 10, 2017, 9:54 am - Lượt xem: 1255
 • Mẫu 2: Đơn đề nghị thôi học - Ngày: August 10, 2017, 9:53 am - Lượt xem: 1388
 • Mẫu 3: Đơn đề nghị trở lại học tập - Ngày: August 10, 2017, 9:53 am - Lượt xem: 1193
 • Mẫu 4: Đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi học kỳ - Ngày: August 10, 2017, 9:52 am - Lượt xem: 1243
 • Mẫu 5: Đơn đề nghị xác nhận tốt nghiệp (đối với SV đã có QĐ tốt nghiệp) - Ngày: August 10, 2017, 9:51 am - Lượt xem: 1482
 • Mẫu 6: Đơn đăng ký học lại - Ngày: August 10, 2017, 9:50 am - Lượt xem: 1213
 • Mẫu 7: Đơn đề nghị miễn, giảm môn học - Ngày: August 10, 2017, 9:48 am - Lượt xem: 852
 • Mẫu 8: Đơn đề nghị chuyển đổi ngành học - Ngày: August 10, 2017, 9:47 am - Lượt xem: 822
 • Mẫu 9: Đơn đề nghị chuyển trường - Ngày: August 10, 2017, 9:46 am - Lượt xem: 864


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 4th of October 2023 - Lượt truy cập: