Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ phòng Tổ chức Hành chính theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 399/QĐ-CĐĐLHCM ngày 26/08/2020, bao gồm:

Chức năng: Tham mưu cho BGH về các mặt công tác gồm:

1. Công tác tổ chức cán bộ, bộ máy;

2. Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực;

3. Công tác lao động tiền lương;

4. Chế độ chính sách; 

5. Y tế, thi đua khen thưởng – kỷ luật; 

6. Công tác văn thư - lưu trữ; 

7. Công tác hành chính, thanh tra bảo vệ, pháp chế, Quốc phòng An ninh, PCCC;

8. Công tác tổng hợp, báo cáo;

9. Các công việc khác khi Hiệu trưởng giao.

Nhân sự:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Trần Thanh Sơn

Trưởng phòng - 0988336261

BỘ PHẬN

VĂN PHÒNG

2

Nguyễn Minh Châu

Phó trưởng phòng-0908551661

3

Lê Thị Hải Kim

Nhân viên LĐTL - 0919331595

   4
Phan Thị Ánh Nguyệt
Nhân viên quản lý nhân sự - 0961927692

5

Nguyễn Thị Huệ

Nhân viên phụ trách Văn phòng - 0367219073

6

Huỳnh Thị Hoàng Oanh

Nhân viên Y tế - 0909067764

7

Nguyễn Đức Minh

Nhân viên bảo vệ - 0903329198

TỔ BẢO VỆ
Điện thoại văn phòng:

Bộ phận hành chính, văn thư: 028.22155664

Bộ phận tổ chức, tiền lương: 028.22155663

Ngày: March 25, 2016, 9:43 am - Lượt xem: 2061 - 0 MBLiên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Tuesday, 23rd of April 2024 - Lượt truy cập: