Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Nhằm phục vụ nhu cầu ăn, uống của sinh viên, học viên và cán bộ, giáo viên được đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nay Nhà trường thông báo gia hạn thời gian đấu thầu khai thác dịch vụ Căng tin khu KTX 07 tầng

Ngày: January 3, 2018, 10:53 am - Lượt xem: 1488 - 0.23 MB

Nhằm phục vụ nhu cầu ăn, uống của sinh viên, học viên và cán bộ, giáo viên được đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nay Nhà trường thông báo tổ chức đấu thầu khai thác dịch vụ Căng tin khu KTX 07 tầng

Ngày: December 25, 2017, 3:44 pm - Lượt xem: 1297 - 0.27 MB


Ngày: October 11, 2017, 10:19 am - Lượt xem: 1269 - 0 MBLiên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Friday, 19th of July 2024 - Lượt truy cập: