Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Bảng tổng hợp các đợt thi sau 03/06/2018. Các bạn vắng thi có báo trước khi hội đồng diễn ra được bảo lưu cho đợt thi kế tiếp.

Ngày: December 19, 2018, 9:05 am - Lượt xem: 874 - 0.82 MB


Ngày: June 27, 2018, 2:08 am - Lượt xem: 742 - 0.42 MB


Ngày: June 27, 2018, 2:07 am - Lượt xem: 622 - 0.27 MB


Ngày: June 27, 2018, 2:06 am - Lượt xem: 720 - 0.97 MB


Ngày: September 30, 2016, 3:23 am - Lượt xem: 1245 - 1.59 MBLiên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Thursday, 7th of December 2023 - Lượt truy cập: