Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Liên kết thu học phí qua hệ thống  ngân hàng Agribank

Ngày: June 25, 2015, 5:54 am - Lượt xem: 3391
  • THÔNG BÁO - Ngày:May 25, 2015, 4:00 am
  • Thông báo nộp học phí qua hệ thống Ngân hàng - Ngày:May 19, 2015, 7:59 am
  • MẪU BIỂU - Ngày:June 23, 2015, 3:07 am


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Friday, 19th of July 2024 - Lượt truy cập: