Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Thời khóa biểu tuần
Ngày upload
View
Size
Download
TKB:11-17122023
December 7, 2023, 2:39 am
0.06 MB
TKB:04-10122023 - Cập nhật TKB lớp 23CH1B, 23CH1C
November 30, 2023, 11:05 am
0.06 MB
TKB:27-03122023 - Cập nhật TKB - Giảng viên và sinh viên vui lòng xem lại
November 23, 2023, 2:53 am
0.07 MB
TKB:20-26112023 - Cập nhật TKB lớp 23TQ1A, 23TQ1B môn TA. Mạch điện
November 14, 2023, 1:59 am
0.07 MB
TKB:13-19112023 - Cập nhật TKB
November 7, 2023, 11:50 am
0.06 MB
TKB:06-12112023
November 2, 2023, 2:07 am
0.06 MB
TKB:30-05112023 - Cập nhật TKB lớp 23CH1C - môn TCC & TA1
October 25, 2023, 1:22 pm
0.06 MB
TKB:23-29102023 - Cập nhật TKB lớp 23CH1B ; Lớp 23CĐ1A học P.A05
October 17, 2023, 4:50 am
0.06 MB
TKB:16-22102023 - Cập nhật TKB lớp 22CH1A, 23CH1A & 23TQ1A
October 11, 2023, 3:13 pm
0.06 MB
TKB:09-15102023 - Cập nhật TKB môn CT & Máy điện lớp 23TQ1B
October 4, 2023, 1:52 pm
0.06 MB
TKB:02-08102023 - Cập nhật TKB lớp 23CĐ1A môn Toán, TA1. Cập nhật TKB lớp 22CĐ1A môn NLMT học sáng Thứ 5
September 28, 2023, 2:18 am
0.06 MB
TKB:25-01102023
September 20, 2023, 3:34 pm
0.08 MB
TKB:18-24092023 - Cập nhật TKB lớp 23TQ1B Môn CT, TA, MÁY ĐIỆN, KTAT&VSCN, MẠCH ĐIỆN
September 13, 2023, 7:13 am
0.08 MB
TKB:11-17092023 - Cập nhật TKB lớp 22CH1B, 22CĐ1A, 22CT1A
September 6, 2023, 4:11 am
0.08 MB
TKB:04-10092023
August 29, 2023, 1:41 pm
0.08 MB
TKB:28-03092023 - Toàn thể Giảng viên vui lòng xem lại giờ dạy Thực hành.
August 24, 2023, 2:58 am
0.08 MB
TKB:21-27082023
August 16, 2023, 12:45 pm
0.08 MB
TKB:14-20082023
August 10, 2023, 3:27 am
0.08 MB
TKB:07-13082023
August 2, 2023, 6:22 am
0.06 MB
TKB:31-06082023 - Cập nhật TKB lớp 22CH1C
July 26, 2023, 6:27 am
0.06 MB
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 22CĐ1A - Ngày:December 4, 2023, 9:48 am
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 22CT1A - Ngày:December 4, 2023, 9:48 am
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 22CH1A,B,C - Ngày:December 4, 2023, 9:47 am
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 23CH1A,B,C - Ngày:December 4, 2023, 9:42 am
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK I - LỚP 23TQ1A,B (Hiệu chỉnh) - Ngày:November 24, 2023, 8:36 am
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK I - LỚP 23CĐ1A - Ngày:November 24, 2023, 8:35 am
 • LỊCH THI LẦN 1 - K21_HL - Ngày:November 17, 2023, 9:29 am
 • LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 22CĐ_HL (HIỆU CHỈNH) - Ngày:November 2, 2023, 8:55 am
 • LỊCH THI LẦN 2 –Lớp 22TQ HKIII và TC22_HL - Ngày:November 2, 2023, 1:25 am
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK III - LỚP 22CH1A,B,C - Ngày:October 11, 2023, 1:32 am


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 7th of December 2023 - Lượt truy cập: