Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Thời khóa biểu tuần
Ngày upload
View
Size
Download
TKB: 11-17112019
November 7, 2019, 9:28 am
0.05 MB
TKB:04-101119
October 31, 2019, 9:44 am
0.05 MB
TKB:2810-031119
October 24, 2019, 9:24 am
0.05 MB
Tkb: 21-27102019
October 17, 2019, 10:44 am
0.05 MB
TKB: 14-201019
October 10, 2019, 9:24 am
0.05 MB
Tkb: 07-131019
October 3, 2019, 10:01 am
0.05 MB
Tkb: 30-061019
September 26, 2019, 10:09 am
0.05 MB
Tkb: 23-290919
September 19, 2019, 9:52 am
0.05 MB
Tkb: 16-220919
September 12, 2019, 2:39 pm
0.05 MB
Tkb: 09-150919
September 6, 2019, 8:35 am
0.05 MB
Tkb: 02-080919
August 28, 2019, 2:50 pm
0.05 MB
Tkb: 2608-010919
August 21, 2019, 4:02 pm
0.05 MB
Tkb: 19-250819
August 14, 2019, 4:12 pm
0.06 MB
Tkb: 12-180819
August 7, 2019, 4:23 pm
0.29 MB
Tkb: 05-110819
July 31, 2019, 2:53 pm
0.05 MB
Tkb: 2907-040819
July 24, 2019, 9:41 am
0.04 MB
Tkb: 22-280719
July 17, 2019, 3:16 pm
0.05 MB
Tkb: 15-210719
July 10, 2019, 3:23 pm
0.05 MB
Tkb: 08-140719
July 3, 2019, 10:00 am
0.28 MB
Tkb: 01-070719
June 26, 2019, 2:04 pm
0.05 MB
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 22CĐ1A - Ngày:December 4, 2023, 9:48 am
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 22CT1A - Ngày:December 4, 2023, 9:48 am
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 22CH1A,B,C - Ngày:December 4, 2023, 9:47 am
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 23CH1A,B,C - Ngày:December 4, 2023, 9:42 am
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK I - LỚP 23TQ1A,B (Hiệu chỉnh) - Ngày:November 24, 2023, 8:36 am
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK I - LỚP 23CĐ1A - Ngày:November 24, 2023, 8:35 am
 • LỊCH THI LẦN 1 - K21_HL - Ngày:November 17, 2023, 9:29 am
 • LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 22CĐ_HL (HIỆU CHỈNH) - Ngày:November 2, 2023, 8:55 am
 • LỊCH THI LẦN 2 –Lớp 22TQ HKIII và TC22_HL - Ngày:November 2, 2023, 1:25 am
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK III - LỚP 22CH1A,B,C - Ngày:October 11, 2023, 1:32 am


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 7th of December 2023 - Lượt truy cập: