Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Thời khóa biểu tuần
Ngày upload
View
Size
Download
TKB:04-10012024
February 29, 2024, 1:45 am
0.06 MB
TKB:26-03032024 - Do Thứ sáu ngày 01/03/2024 Hội nghị CBVC nên TKB có thay đỏi
February 21, 2024, 1:03 am
0.06 MB
TKB:19-25022024
February 5, 2024, 3:35 am
0.06 MB
TKB:05-11022024
January 30, 2024, 12:35 am
0.06 MB
TKB:29-04022024
January 25, 2024, 2:19 am
0.06 MB
TKB:22-28012024
January 18, 2024, 12:21 am
0.06 MB
TKB:15-21012024
January 10, 2024, 12:27 pm
0.06 MB
TKB:08-14012024
January 3, 2024, 6:55 am
0.06 MB
TKB:01-07012024
December 27, 2023, 6:42 am
0.06 MB
TKB:25-31122023
December 20, 2023, 2:25 pm
0.06 MB
TKB:18-24122023
December 14, 2023, 12:17 am
0.06 MB
TKB:11-17122023
December 7, 2023, 2:39 am
0.06 MB
TKB:04-10122023 - Cập nhật TKB lớp 23CH1B, 23CH1C
November 30, 2023, 11:05 am
0.06 MB
TKB:27-03122023 - Cập nhật TKB - Giảng viên và sinh viên vui lòng xem lại
November 23, 2023, 2:53 am
0.07 MB
TKB:20-26112023 - Cập nhật TKB lớp 23TQ1A, 23TQ1B môn TA. Mạch điện
November 14, 2023, 1:59 am
0.07 MB
TKB:13-19112023 - Cập nhật TKB
November 7, 2023, 11:50 am
0.06 MB
TKB:06-12112023
November 2, 2023, 2:07 am
0.06 MB
TKB:30-05112023 - Cập nhật TKB lớp 23CH1C - môn TCC & TA1
October 25, 2023, 1:22 pm
0.06 MB
TKB:23-29102023 - Cập nhật TKB lớp 23CH1B ; Lớp 23CĐ1A học P.A05
October 17, 2023, 4:50 am
0.06 MB
TKB:16-22102023 - Cập nhật TKB lớp 22CH1A, 23CH1A & 23TQ1A
October 11, 2023, 3:13 pm
0.06 MB
 • LỊCH THI LẦN 1-CĐ K2023 HK1_HL - Ngày:July 4, 2024, 8:04 am
 • LỊCH THI LẦN 1-TC K2023 HK1_HL - Ngày:July 4, 2024, 8:03 am
 • LỊCH THI LẦN 1-HKII -23TQ1A,B,C,D - Ngày:June 3, 2024, 3:57 pm
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK II - LỚP 23TQ1A,B - Ngày:May 31, 2024, 1:25 pm
 • LỊCH THI LẦN 1- HK II - LỚP 23CH1A,B,C - Ngày:May 27, 2024, 2:22 pm
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK II - LỚP 23CĐ1A - Ngày:May 6, 2024, 9:48 am
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK V - LỚP 22CH1A,B,C - Ngày:April 23, 2024, 1:35 am
 • LỊCH THI LẦN 2 – CĐ2022 HK3_HL - Ngày:April 15, 2024, 8:56 am
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK IV - LỚP 22CH1A,B,C - Ngày:April 4, 2024, 3:52 am
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK IV - LỚP 22CĐ1A - Ngày:April 4, 2024, 3:51 am


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 19th of July 2024 - Lượt truy cập: