Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Thời khóa biểu tuần
Ngày upload
View
Size
Download
Tkb :18-24/02/2013
Sat-Feb-2013
0.29 MB
Tkb : 28-03/02/2013
Sat-Feb-2013
0.29 MB
Tkb : 21-27/01/2013
Sat-Feb-2013
0.29 MB
Tkb : 14-20/01/2013
Thu-Oct-2012
0.29 MB
Tkb : 07-12/01/2013
Sat-Feb-2013
0.29 MB
 • LỊCH THI LÀN 1 - HKI - LỚP 22CĐ1A VÀ 22CT1A - Ngày:December 8, 2022, 6:25 am
 • LỊCH THI LẦN 1- HK I - LỚP 22CH1A,B,C - Ngày:December 8, 2022, 6:24 am
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK I - LỚP 22TQ1A,B (HIỆU CHỈNH) - Ngày:December 6, 2022, 7:11 am
 • LỊCH THI LẦN 2 - LỚP CĐ21_HL - Ngày:December 2, 2022, 3:06 am
 • LỊCH THI LẦN 1 - LỚP CĐ20_HL - Ngày:December 2, 2022, 2:18 am
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 21CH1A,B,C - Ngày:November 17, 2022, 7:41 am
 • LỊCH THI LẦN 1 - LỚP CĐ21_HL - Ngày:November 11, 2022, 1:16 am
 • LỊCH THI LẦN 2-HKII-LỚP 21TQ1C - HKV - LỚP 20CH1A,B VÀ 20CĐ1A,B - Ngày:November 3, 2022, 4:27 am
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 21CT1A - Ngày:November 3, 2022, 4:26 am
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 21CN1A (HOÃN THI) - Ngày:November 3, 2022, 4:25 am


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 9th of December 2022 - Lượt truy cập: